BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst 2008, 16:02 GMT 17:02 UK
Medal hanesyddol i Mererid

Mererid Hopwood a Dic Yr Hendre
Mererid Hopwood wedi'r seremoni gyda'r Archdderwydd

Mae merch gafodd ei geni a'i magu yn y brifddinas wedi creu hanes eto wrth ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch.

Mererid Hopwood, sy'n byw yn Llangynnwr, Caerfyrddin, yw'r ferch gyntaf i ennill y Gadair, y Goron a'r Fedal Ryddiaith.

Tasg y 15 o ymgeiswyr oedd llunio cyfrol ac iddi gefndir dinesig neu drefol heb fod dros 40,000 o eiriau.

Yn l y beirniaid, Catrin Beard, Aled Islwyn ac Aled Jones-Williams, roedd nofel yn dawel bach , O Ran, yn "hudolus".

"I ddechrau, roeddwn ni'n meddwl mai'r rheswm am hyn oedd bod y Gaerdydd a ddisgrifir ynddi mor gyfarwydd i mi fel un a fagwyd yn y ddinas yn yr un cyfnod 'r prif gymeriad," meddai Catrin Beard draddododd y feirniadaeth.

"Ond mae mwy nag uniaethu personol yma.

"Mae'r tri ohonom yn gytn mai dyma awdur mwyaf caboledig y gystadleuaeth."

Doedd Mererid ddim wedi ysgrifennu nofel o'r blaen er bod ganddi ddarnau, rhagymadrodd i'r bennod gyntaf a'r olaf ers blynyddoedd.

A dechreuodd sgrifennu stori am daith oedd yn gyfarwydd iddi yn yr 1980au a 1990au, o Paddington i Gaerdydd.

Mae'r prif gymeriad yn mynd adre ar y trn ac yn darllen proflen cyfrol deyrnged i'w thad a thrwyddi yn hel atgofion a meddyliau, melys a chwerw.

Cyfarwydd

Mae Mererid yn wyneb cyfarwydd yn y prif seremonau.

Hi oedd y ferch gyntaf i ennill y Gadair pan enillodd yn Ninbych yn 2001 ac enillodd y Goron ym Meifod yn 2003.

Yn 2005 hi oedd Bardd Plant Cymru.

Mererid Hopwood
Cafodd un o'r beirniaid ei hudo gan waith Mererid

Cafodd ei geni a'i magu yn y brifddinas a'i haddysgu yn Ysgol Gynradd Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari.

Graddiodd yn Sbaeneg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn gorffen doethuriaeth ym Mhrifysgol Llundain.

Mae hi bellach yn byw yn Sir Gr gyda'i gwr Martin a'u plant Hanna, Miriam a Llewelyn.

Erbyn hyn, mae'n dysgu'n llawn amser, yn rhannu ei hamser rhwng Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe ac Ysgol Gyfun Bro Myrddin.

Mererid ydi'r unig berson byw sydd wedi cyflawni'r gamp o ennill y tair prif wobr.

Gwilym R Jones, a enillodd y Gadair yng Nghaerdydd yn 1938, a Tom Parri Jones yw'r ddau arall.

Mae Mererid yn ennill Y Fedal Ryddiaith a 750, rhodd Cymrodorion Caerdydd.

Hoffai gyflwyno'r gyfrol, meddai, er cof am ei dwy nain ac fe fydd ei merch Miriam yn derbyn y llyfr ei hun gan ei bod yn dathlu ei phen-blwydd yn 18 oed ddydd Mercher.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


HEFYD
Mererid yn cipio'r Goron
04 Awst 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^