BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst 2008, 06:20 GMT 07:20 UK
1m: 'Hwb i'r iaith a gwaith'

Alun Ffred Jones yn cael ei holi gan Dylan Jones
Dylan Jones yn holi Alun Ffred Jones ar Faes yr Eisteddfod

Fe fydd 1 miliwn yn cael ei wario gan Lywodraeth y Cynulliad ar gynllun peilot i roi hwb i'r iaith Gymraeg ac adfywio economi cymunedau yng nghadarnleoedd yr iaith.

Yn benodol, fe fydd yr arian yn cael yn cael ei wario ym Mlaenau Ffestiniog, Caernarfon, a Chanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.

Roedd y cyhoeddiad ar Faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd.

Mae'r cynllun peilot yn golygu 400,000 ar gyfer Canolfan Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llyn er mwyn adfywio'r ardal leol.

Ac fe fydd arian ar gael ar gyfer cynllun ym Mlaenau Ffestiniog lle bydd pwyslais ar sut y gall yr iaith "gyfrannu at gefnogi gobeithion y gymuned o ran datblygiad economaidd."

Yn ardal Peblig yng Nghaernarfon fe fydd cynllun yn golygu hybu sgiliau yn y Gymraeg wrth chwilio am waith.

'Cryfhau'r iaith'

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Adfywio, Leighton Andrews, ei bod hi'n bwysig bod cynlluniau o'r fath yn mynd i'r afael phroblemau lleol.

"Wrth gefnogi'r iaith rydym yn cefnogi pobl yn y gymuned i ddod o hyd i waith neu gynllun hyfforddi.

Nant Gwrtheyrn
Mae disgwyl i Nant Gwrtheyrn dderbyn 400,000.

'Un o'n hamcanion yw sicrhau bod buddsoddi'n cryfhau'r iaith yn y lleoedd sy'n strategol bwysig iddi."

Fe fydd yn cyhoeddi pecyn ariannu tair blynedd pellach ar gyfer prosiectau gwledig Cymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys tri mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn bennaf, sef Pen Llyn, pentrefi ucheldir Tregaron, a Bro Dyfi.

Dywedodd Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ei bod hi'n croesawu'r newyddion.

"Mae'r berthynas rhwng yr iaith ac adfywio economaidd yn allweddol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

"Y gobaith yw y bydd modd estyn y datblygiad i ardaloedd eraill maes o law."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^