BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst 2008, 13:24 GMT 14:24 UK
dotCYM: 20,000 o hwb

Cyfrifiadur
Penderfyniad: 'Rhoi Cymru ar fap y byd'

Mae ymgyrchwyr wedi dweud bod 20,000 oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad yn "gam mawr" wrth anelu at gael parth .cym ar y we.

Ar Faes yr Eisteddfod dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones AC, y byddai'r llywodraeth yn cefnogi ymgyrch dotCYM yn ei gais am enw parth i Gymru ar y we.

Fe fydd yr arian ar gael i ddatblygu'r ymgyrch yn ei blwyddyn gyntaf yn wyneb penderfyniad y corff ICANN ym mis Mehefin i dderbyn enwau newydd ar gyfer system cyfeiriadau'r we.

"Mae'r cyhoeddiad hwn yn adlewyrchu ymdrech fwy strategol i roi Cymru ar fap y byd a chryfhau diwylliant a hunaniaeth ein gwlad ar y we", meddai Mr Jones.

Roedd addewid yn rhaglen y llywodraeth glymblaid Cymru'n Un i gefnogi statws enw parth cenedlaethol i Gymru ar y we.

Os yw'r ymgyrch yn llwyddiannus, fe fydd modd i sefydliadau, cwmnau ac unigolion ddefnyddio cyfeiriad arbennig yn yr un modd chenhedloedd eraill, gan gynnwys Catalunya gafodd ei pharth ei hun ar l ymgyrch puntCAT, sefydliad ambarl yn cynrychioli 98 o fudiadau iaith a diwylliant.

"Mi fydd statws iawn i Gymru ar y rhyngrwyd yn agor cyfleoedd marchnata newydd ac yn gyfle i hybu'n brand fel cenedl," meddai Mr Jones.

"Rydan ni'n cefnogi'n llawn fwriad cytundeb Cymru'n Un i newid Cymru a'i throi'n genedl a chymdeithas hyderus, ffyniannus, iach sy'n deg phawb," meddai Sin Jobbins, prif weithredwr dotCYM.

"Mae sicrhau parth 'lefel uchaf' i Gymru'n hanfodol er mwyn gwireddu'r amcanion clodwiw.

Arloesedd

"Y we yw e-beiriant twf economaidd a rhaid cael mynediad iddo er mwyn hybu arloesedd ..."

Dywedodd fod y rhyngrwyd ar fin newid yn fawr ac y byddai rhaid i Gymru fod rhan gyflawn yn y drefn newydd fel gwledydd eraill oedd yn tyfu'n economaidd.

"Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad mawr sy'n annog a hybu diwylliant Cymru ac yno mae pobol yn dod at ei gilydd ac yn teimlo'n rhan o'n cymdeithas ni ...

"Bydd y parth yn gwneud yn gymwys yr un peth, nage dim ond am un wythnos y flwyddyn ond drwy'r flwyddyn gron ac am flynyddoedd i ddod."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


HEFYD
Statws ar y we: 'Cam ymlaen'
05 Meh 08 |  Newyddion
Bwrdd Iaith yn cefnogi dotCYM
03 Rhag 06 |  Newyddion
Dot Cym 'gam yn nes'
28 Meh 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^