BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Awst 2008, 15:57 GMT 16:57 UK
Arwr ddim yng nghyngerdd Grav

Dafydd Iwan yn perfformio ar y Maes yn yr Eisteddfod
Dafydd Iwan yn perfformio ar y Maes yn yr Eisteddfod

Gall BBC Cymru ddatgelu na fydd arwr mawr Ray Gravell, Dafydd Iwan, yn cymryd rhan yn y gyngerdd er cof amdano yn y Pafiliwn nos Fawrth.

Dathliad o fywyd a chyfraniad Grav i fywyd yr Eisteddfod, Cymru a'r Gymraeg yw'r sioe sy'n cael ei chynhyrchu gan gwmni Mr Producer.

Roedden nhw wedi penderfynu mai dim ond pennill ola'r gn, Yma o Hyd, fyddai Dafydd Iwan yn ei chanu ond roedd y canwr yn disgwyl y byddai'n canu set o ganeuon gyda'i fand.

"Roeddwn i wedi addo y byddwn i'n cymryd rhan yn y gyngerdd.

"Ond fe newidiodd natur y sioe a'r cyfan yr oedd y cynhyrchydd eisiau oedd i mi ei wneud oedd canu diwedd Yma o Hyd.

"Doeddwn i ddim yn teimlo mai dyna'r math o gyfraniad y gallwn i ei wneud yn y noson i gofio Ray."

'Mwy nag un cyfle'

Dyw enw Dafydd Iwan ddim yn y rhaglen ond enw'r gyngerdd yw Grav - Yma o Hyd ac roedd nifer yn disgwyl y byddai yno.

"Dwi wedi egluro'r sefyllfa i deulu Ray ac maen nhw'n gwybod," meddai'r canwr.

"Dwi wedi cael mwy nag un cyfle i gofio Ray a dwi'n siwr y daw cyfle eto."

Dywedodd Stifyn Parri, cynhyrchydd y sioe mai seren y sioe ydi Grav.

"O'r cychwyn cyntaf roeddwn wedi gofyn i Caryl Parry Jones gyfansoddi cn newydd a heno fyddwn ni'n rhoi genedigaeth i anthem newydd, anthem Grav.

"Yr hyn yr oedden ni eisiau oedd i Dafydd Iwan ganu pennill ola Yma o Hyd fel diweddglo.

"Ond dydi o ddim yn gallu bod yma a dydi o ddim yn fy upsetio i. Mae pawb sydd isio bod yma ac yn gallu bod yn rhan o'r sioe yma.

"Be dwi isio wneud ydi plesio Grav a'i deulu."

Mewn ymateb i sylwadau Dafydd Iwan dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Gan fod y gyngerdd a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin wedi bod yn llwyddiant roedd yr Eisteddfod yn teimlo bod angen i ni drefnu rhywbeth gwahanol a doedd Dafydd Iwan ddim yn teimlo y byddai ei gyfraniad o yn gweddu i noson o'r fath."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^