BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Awst 2008, 12:11 GMT 13:11 UK
Maes Carafanau: Atal symud ceir

Maes Carafannau
Does neb yn cael symud ceir ar y maes oherwydd y tywydd

Wedi diwrnod llwyddiannus ddydd Llun ar y Maes o ran nifer yr ymwelwyr mae'r tywydd wedi troi ac yn golygu bod trefnwyr yn atal symud ceir ar y Maes Carafanau.

Roedd carafanwyr wedi cael rhybudd flwyddyn yn l wrth logi lle ar y Maes y byddai rhaid atal symud ceir os oedd y tywydd yn troi, yn l y trefnwyr.

Mae 600 o garafanau ar y Maes a 50 o bebyll teulu.

"Rydan ni wedi dod i delerau gyda Chyngor Caerdydd, perchnogion y Maes," meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod.

"Roeddan ni wedi rhoi rhybudd i garafanwyr, hynny yw petai'r tywydd yn troi y byddai rhaid gwahardd symud ceir.

"Dydd Mawrth rydan ni wedi gorfod gweithredu ar hyn."

Dywedodd fod hyn er mwyn gwarchod y Maes a sicrhau eu bod yn cadw at reolau iechyd a diogelwch.

"Roedd y carafanwyr yn ymwybodol o hyn ac maen nhw wedi ymateb yn dda iawn ac rydan ni'n ddiolchgar iddyn nhw am gydweithio.

"Dyma'r unig broblem yr ydan wedi ei chael hyd yma o ran y tywydd gwlyb ond mae'n siwr o gael effaith ar bresenoldeb."

Ychwanegodd ei fod yn ddiolchgar am help criw o wirfoddolwyr o Gwm Gwendraeth sy'n rheoli'r Maes ac mewn cysylltiad gydag Alan Gwynant, Swyddog Technegol yr Eisteddfod.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^