BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Awst 2008, 15:29 GMT 16:29 UK
Radio Cymru: 100 o brotestwyr

Protestwyr ar y Maes
Roedd tua 100 o bobl yn protestio ar y Maes

Roedd tua 100 o brotestwyr y tu allan i babell BBC Cymru ar Faes yr Eisteddfod yn galw ar Radio Cymru i ailystyried penderfyniad i ddileu gwasanaeth y de-orllewin.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Radio Cymru y byddai'n newid amserlen o ddiwedd mis Medi ymlaen.

Fe fydd y ddarpariaeth ar gyfer y de-orllewin, rhaglenni Marc Griffiths a Sin Thomas, yn dod i ben.

Dywedodd Deris Williams o Fenter Cwm Gwendraeth fod ganddi dros 3,000 o enwau ar ddeisebau.

"Mae hi'n bwysig ein bod yn dangos gwrthwynebiad i'r penderfyniad.

'Dal i frwydro'

"Rydyn ni wedi cyfrannu'n wirfoddol i'r rhaglenni ac mae Radio Cymru wedi cefnu arnon ni heb gynnal ymgynghoriad.

"Ac rydyn ni'n gofyn i Radio Cymru ail-ystyried a chynnal ymgynghoriad gyda'r cyhoedd.

Deris Williams
Deris Williams oedd yn cyfarch y protestwyr

"Dim ond had ar y llwybr yw hyn ... fe fyddwn ni'n dal i frwydro."

Roedd pobl ifanc yn amlwg iawn yn y brotest. "Dwi wedi dod yma heddiw am fy mod i'n teimlo bod y gwasanaeth o'r de orllewin yn bwysig," meddai Menna Machreth.

"Mae'r gwasanaeth gychwynnodd Grav wedi denu cymaint o'dd ddim yn gwrnado ar y Gymraeg.

"Rydym yn gweld y gwasanaeth lleol yn berthnasol i ni."

Eglurodd bod nifer o Gymry wedi gwrando ar y gwasanaeth Cymraeg yn lle Radio Sir Gr sy'n uniaith Saesneg.

"Dwi'n pryderu y bydd pobl yn troi yn l i'r gwasanaeth hwnnw."

Ymateb

Roedd nifer o'r protestwyr yn teimlo'n anhapus nad oedd neb o Radio Cymru yn bresennol nac wedi ymateb yn gyhoeddus i'r brotest.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Ein dyletswydd ni yw creu gorsaf wirioneddol genedlaethol sy'n adlewyrchu cymunedau ledled Cymru.

"Gan ddefnyddio rhai o'n cyflwynwyr mwyaf profiadol, mi fyddwn ni'n dod storau a rhaglenni o bob cornel o'r wlad at ei gilydd, ar un gwasanaeth cenedlaethol.

"Amser a ddengys, wrth gwrs, ond rydym yn hyderus y bydd y newidiadau yn cynyddu cyrhaeddiad Radio Cymru ac yn atgyfnerthu apl yr orsaf.

"Fel pob ardal arall, mae gwrandawyr y de orllewin yn holl bwysig i Radio Cymru ac rydym yn hyderus y bydd lleisiau o'r de orllewin yn cael lle amlwg ar raglenni BBC Radio Cymru yn yr amserlen newydd."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^