BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst 2008, 15:29 GMT 16:29 UK
Iaith: 'Angen gwarchod hawliau'

Mae bargyfreithiwr sy'n arbenigo ar hawliau ieithyddol yn dweud y dylid defnyddio'r Ddeddf Hawliau Dynol i gryfhau hawliau siaradwyr Cymraeg.

Wrth lansio ei lyfr Hawl i'r Gymraeg ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, dywedodd Gwion Lewis nad oedd y ddeddf iaith bresennol yn gwneud digon i warchod hawliau Cymry Cymraeg.

Dywedodd fod deddfwriaeth hawliau dynol yn fwy soffistigedig erbyn heddiw a bod fframwaith ar gael er mwyn amddiffyn hawliau ieithyddol.

Daw ei sylwadau wrth i Lywodraeth y Cynulliad baratoi i ofyn am fwy o bwerau gan San Steffan i ddeddfu yn y maes.

Yn ddiweddar, bu cryn ddyfalu am faint fyddai unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn effeithio ar gwmnau preifat.

Dydd Llun dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones, fod gan y sector preifat rl bwysig i'w chwarae mewn unrhyw strategaeth sy'n ymwneud 'r iaith.

Ychwanegodd y byddai'r llywodraeth yn cydweithio gyda'r sector preifat ar fanylion y ddeddf.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^