BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst 2008, 14:41 GMT 15:41 UK
Caerdydd yn 'Feca o dalent'

Dic Yr Hendre
Yr Archdderwydd Dic Yr Hendre ar drothwy ei seremoni gyntaf yn yr Eisteddfod

Mae Dic Jones wedi dechrau ei ddyletswyddau fel Archdderwydd Cymru yn ei seremoni Orseddol gyntaf mewn Eisteddfod ers iddo gael ei urddo.

Dywedodd fod Caerdydd yn "Feca i dalent ifanc" Cymru wrth i'r brifwyl gael ei chynnal yn y ddinas.

Oherwydd cawodydd o law fore Llun cafodd seremoni Cylch yr Orsedd ei chynnal yn Y Babell Ln gyda Dic Yr Hendre wrth y llyw.

Fe wnaeth gyfadde ei fod yn teimlo'n "sigledig" ar drothwy'r seremoni gyntaf.

"Swydd seremonol i bob pwrpas ydi hon," meddai. "Mae rhywun yn sylweddoli holl hanes a phwysigrwydd yr Orsedd i'r Eisteddfod, ei bod yn dod lliwgarwch i'r Eisteddfod.

"Fe fyddaf yn gwneud y gorau y medraf."

Ffrwyth ar y llwyfan

Eglurodd ei fod yn cofio'r ddwy Eisteddfod ddiwethaf fu yng Nghaerdydd, yn 1978 a 1960.

O'r llwyfan yn y Babell Len fe soniodd am y newidiadau yn y ddinas, gan gofio bod gwely a brecwast yn 1960 yn 50 ceiniog o'n harian ni heddiw.

"Doedd y newid rhwng 1960 a 1978 ddim yn gymaint 'r newid yn y 30 mlynedd diwethaf.

Cylch yr Orsedd dydd Llun
Bu'n rhaid cynnal y seremoni yn y Babell Len

"Mae twf ysgolion Cymraeg yn y ddinas, twf darlledu, datblygiadau yn y bae a'r cynulliad ac yn y blaen yma.

"Mae'n Feca i dalent ifanc o bob rhan ... a does dim amheuaeth bod ffrwyth hyn ar y llwyfan.

"Fe fyddai rhai'n dadlau bod yr atyniadau hyn yn denu hufen o rannau eraill Cymru i'r ddinas.

"Ond o ystyried y clybiau ffermwyr ifanc, yr Urdd ac eisteddfodau mae cred ymhlith rhai, a finnau hefyd, bod cystal blas ar y llath sgim sydd ar l."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^