BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst 2008, 07:18 GMT 08:18 UK
Band pres yn chwilio am arweinydd

Rebecca Roberts a Gwion Williams
Roedd Rebecca a Gwion yn chwilio am arweinydd i Fand Llanrug ar y Maes

Roedd rhai o aelodau Band Arian Llanrug yn chwilio am arweinydd newydd ar Faes yr Eisteddfod.

Ers rhyw bedair blynedd does gan y band ddim arweinydd ac roedden nhw wedi gobeithio gallu cystadlu eleni.

Gan fod rhai o'r aelodau eisoes wedi talu am westy fe wnaethon nhw ddod i Gaerdydd yn y gobaith o ganfod arweinydd newydd.

Ar gyfer cystadlaethau eraill mae'r band wedi talu am arweinydd dros dro.

Ond yn l Gwion Williams sy'n aelod o'r band, mae pres yn brin.

"Allwn ni ddim talu am arweinydd dros dro o hyd.

"Rydan ni'n trio cael cwt band newydd."

Dywedodd bod nifer o aelodau wedi paratoi i ddod i lawr ac wedi meddwl y gallai Mike Thomas fod wedi eu harwain.

Chwilio'n bellach

"Mike oedd tan yn ddiweddar yn arwain y band iau, ond mae o ar ei wyliau," meddai Gwion.

"Ond mae o eisiau chwarae mwy nag arwain."

Mae'r band yn chwilio am arweinydd llawn amser i'r band h?n.

Dywedodd aelod arall o'r band, Rebecca Roberts, eu bod wedi chwilio'n lleol am arweinydd.

"Dwi'n meddwl bod angen i ni chwilio ymhellach.

"Mae'r cylch o fandiau yn yr ardal yn fach iawn.

"Mae 'na hysbysebion wedi bod yn yr ardal, ond neb wedi ymateb eto," ychwanegodd.

Ychwanegodd Rebecca eu bod yn fand ifanc sy'n "awyddus i ddal ymlaen".

Os oes gan unrhyw un diddordeb fe ddylen nhw gysylltu gydag Alan Dulyn Owen ar 07747 678291.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^