BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 3 Awst 2008, 15:20 GMT 16:20 UK
Ty unnos cyfoes ar y Maes

Ty Unnos
Mae hon yn enghraifft o dy unnos cyfoes

Mae ty unnos cyfoes cyflawn cyntaf i'w weld ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Codi ymwybyddiaeth am y gallu i godi tai cynaliadwy ydi bwriad grwp newydd Woodknowledge Wales.

Gobaith y system newydd ydi "gweddnewid byd adeiladu yng Nghymru" a chodi cartrefi cynaliadwy, rhatach, gan ddefnyddio pren Cymreig.

Dyma'r prosiect cyntaf o ran datblygiadau newydd gan Woodknowledge Wales.

Mae'n ddatblygiad sy'n cynnwys Coed Cymru, Prifysgol Bangor ac Ysgol Bensaernaeth Cymru gyda chymorth Cowley Timber Engineering ac yn defnyddio coed lleol i greu trawstiau gwag sy'n cael eu bolltio at ei gilydd i greu adeiladau arbennig.

Y ty unnos yw'r cartref cyntaf i ddefnyddio'r broses chwyldroadol yma.

Cafodd yr uned unllawr, unllofft ei gwneud gan Elements Europe o Groesoswallt cyn cyrraedd y Maes yn gyflawn.

'Melin drafod'

Mae'n cynnwys ffrm bocs-drawstiau ac is-ffrm ysgol-drawstiau, pren meddal Pontrilas Timber gyda'r cydrannau yn cael eu gwneud gan Kenton Jones, y Trallwng.

"Mae'r syniad newydd yn enghraifft arbennig o sut y gall sector coed Cymru gydweithio i gynhyrchu nwyddau ymhlith y gorau yn y byd, a hybu prisiau coed Cymru yr un pryd," meddai Dr Dennis Jones o Woodknowledge Wales.

Blwyddyn sydd ers i'r mudiad gael ei sefydlu fel "melin drafod" Partneriaeth Fusnes Coedwig Cymru.

Y nod yw darparu technegau adeiladu fforddiadwy, ynni-effeithlon, syml a chynaliadwy allai greu gwaith yn yr ardal.

"Gan ddefnyddio coed lleol o faint arferol, rydym wedi dyfeisio ffordd o wneud trawstiau agored cryf y gellir eu rhoi at ei gilydd i wneud adeiladau o bron unrhyw faint," meddai Dr Jones.

Enwyd y math newydd hwn o gartref ar l y ty unnos traddodiadol.

"Gyda'r system newydd, bydd pobl yn gallu codi unedau modiwlaidd am bris rhesymol ac ychwanegu atyn nhw yn l yr angen a bydd yn ychwanegu gwerth at goed sy'n cael eu tyfu yng Nghymru," ychwanegodd Dr Jones.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^