BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 3 Awst 2008, 13:23 GMT 14:23 UK
Mynediad am ddim i'r Oedfa

Tocyn ar gyfer yr Oedfa
Roedd rhaid i Eisteddfodwyr gael tocyn arbennig ar gyfer yr oedfa

Am y tro cyntaf eleni roedd rhaid i Eisteddfodwyr gael tocyn arbennig i fynychu'r Oedfa.

Rhai misoedd yn l cododd ffrae am fwriad y Brifwyl i godi tl ar y rhai oedd am fynd i addoli.

Ond wedi trafodaethau rhwng yr Eisteddfod a mudiad Cytn rhoddwyd tocynnau am ddim ar gyfer yr Oedfa.

Roedd yr Eisteddfod wedi dweud y byddai canran o'r arian ddydd Sul yn mynd tuag at elusennau.

Oherwydd bod rhaid i bob person "gael yr hawl cyfreithiol i fod ar y Maes" yn l y trefnwyr roedd rhaid dosbarthu tocynnau.

Balch

Wedi'r Oedfa rhaid oedd i bobl nad oedd thocyn am weddill y diwrnod adael a thalu i ddychwelyd i'r Maes os oedden nhw'n dymuno.

Roedd rhai Eisteddfodwyr wedi talu 9 er mwyn cael aros ar y Maes am y diwrnod.

Wrth fynd i mewn i'r Oedfa ymateb yr Eisteddfodwyr oedd eu bod yn falch nad oedd rhaid talu.

Aled Edwards
Mae Aled Edwards yn falch o'r trefniadau

"Ddylai neb fod yn gorfod talu i ddod i mewn i addoli, dyma wasanaeth yn lle ein hoedfa arferol," meddai gwraig o Lanbedr-y-Fro ger Caerdydd.

"Fydden i ddim wedi dod petai rhaid talu," ychwanegodd.

Yn l Eisteddfodwraig o Lanbedr Pont Steffan roedd hithau'n falch nad oedd rhaid talu.

"Fe fydden i wedi dod ac wedi talu os oedd angen," meddai.

Yn l yr Eisteddfod roedd y trefniant ddydd Sul i weld wedi gweithio a phobl wedi bod yn onest.

Dywedodd y Parchedig Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytn, bod y system wedi gweithio yn eithriadol o dda.

"Fe wnaeth mwyafrif lleol y gynulleidfa ddychwelyd eu tocynnau fel yr oeddem wedi ei drefnu," meddai.

"Heb gyfri'r gynulleidfa yn llwyr, rydym yn lled awgrymu bod 'na fwy o bobl yn y gwasanaeth na'r llynedd ac felly bod y mater yma o bwys i'r gymuned a'u bod wedi mynegi barn ar gael gwasanaeth rhad ac am ddim.

"Fe fyddwn yn annog yr Eisteddfod i ystyried o ddifri yr un system y flwyddyn nesaf."
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^