BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 2 Awst 2008, 15:49 GMT 16:49 UK
Croeso Cadeirydd Caerdydd

Huw Llywelyn Davies
Rhoddodd Huw Llywelyn Davies groeso i bawb ddod i Gaerdydd

Ar ddiwrnod cyntaf y brifwyl yng Nghaerdydd, fe wnaeth Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, groesawu pawb i'r brifddinas.

Dywedodd Huw Llywelyn Davies ei fod yn falch iawn o'r hyn mae'r Eisteddfod wedi ei wneud ac roedd yn falch iawn bod yr wythnos yma yn benllanw dwy flynedd o waith caled.

Er mai o orllewin Cymru y daw Mr Davies mae ganddo gysylltiadau 'r brifddinas.

Dywedodd bod hi'n fraint iddo gael cadeirio'r pwyllgor 30 mlynedd ers i'r brifwyl ymweld Chaerdydd ddiwethaf.

"Cafodd mam ei magu yma ac roeddwn yn dod yn grwt i weld y teulu ac yma y cafodd fy niweddar chwaer ei geni.

"Fe ddois i'r coleg yma yn 1963 ac eithrio 5 mlynedd yn dysgu yn Llanymddyfri, yma dwi wedi bod ers hynny."

Gwaddol

Dywedodd bod y pwyllgor gwaith a'r pwyllgorau eraill wedi bod yn frwdfrydig iawn a bod amser, egni a mwynhad gwirfoddolwyr yn y ddinas i'w groesawu.

"Mae'n achos balchder i mi bod y nd ariannol wedi cael ei gyrraedd, a rhai ardaloedd apl wedi codi llawer mwy."

Y targed ariannol gafodd ei osod oedd 285,000 i'r trigolion ei godi ar gyfer cynnal y brifwyl.

"Rydym wedi gwneud yn hynod o dda, gyda'r ffigwr diweddara yn cael ei roi i mi ar ddechrau'r wythnos yn 320,000," meddai Mr Davies.

"Mae 'na nifer o weithgareddau eto i'w cynnal a mwy o arian i gyrraedd.

"Dwi'n falch iawn o weld cynifer yn y cyngerdd agoriadol nos Wener a chymaint ar y Maes ddydd Sadwrn.

"Mae'n codi calon rhywun ac mae'n argoeli'n dda am yr wythnos."

Dywedodd Mr Davies bod cymaint o bobl wedi mwynhau codi arian fel bod cymunedau yn y ddinas wedi penderfynu parhau i gymdeithasu ac ail-sefydlu cymdeithasau Cymraeg.

"Mae'n wych gweld gwaddol y brifwyl ar Gaerdydd," ychwanegodd Mr Davies.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^