BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 2 Awst 2008, 14:17 GMT 15:17 UK
Offer technegol i Eisteddfodwyr

Offer sganio Maes Eisteddfod Caerdydd
Rhaid sganio pob tocyn i ddod i mewn i'r Maes

Mae 'na system dechnolegol newydd wrth fynedfa'r Maes yng Nghaerdydd eleni.

Caiff yr un math o system ei ddefnyddio mewn atyniadau fel Disneyland yn America.

Yn y Prif Fynedfa ac ym Mynedfa 2 mae 'na offer sganio tocynnau arbennig er mwyn sicrhau bod gan bawb sy'n cyrraedd y Maes yr hawl i fod yno.

Yn l Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, mae'r brifwyl wedi "buddsoddi'n gall" yn yr offer newydd a fydd yn cael ei ddefnyddio am rai blynyddoedd.

Mae gan bob tocyn ei gd bar ei hun sydd angen ei sganio er mwyn agor git i'ch caniatu i grwydro'r Maes, yn union fel ceisio prynu eitem mewn archfarchnad.

Gweithio'n effeithiol

Dywedodd Mr Roberts eu bod wedi trafod gydag arbenigwyr diogelwch a'u cwmni yswiriant oedd yn eu cynghori bod rhaid sicrhau bod gan bawb sydd ar y maes yr "hawl cyfreithiol" i fod yno.

"Mae'n golygu ein bod yn gallu edrych ar l y safle yn well a'r bobl sydd yma.

"Mae'r system yn gweithio yn effeithiol iawn," meddai ar Sadwrn cyntaf yr Eisteddfod.

Doedd y trefnwyr ddim yn gallu rhoi pris am yr offer soffistigedig ond ei fod yn "fuddsoddiad cyfalaf i'r brifwyl" yn hytrach na chost i Eisteddfod Caerdydd yn unig.

Fe ychwanegodd Mr Roberts bod peth trafferthion wedi bod gyda phobl oedd yn mynychu'r Maes drwy Fynedfa 2 oherwydd bod y system yn ddibynnol ar wasanaeth diwifr rhwng y ddwy fynedfa.

"Ond rydym yn gobeithio na fydd hyn yn achosi gormod o anhawster ac mae trefniadau eraill yn bodoli.

"Mae'r Eisteddfod yn ddigwyddiad ac mae trefnwyr digwyddiadau yn gorfod ystyried materion diogelwch."

Ychwanegodd bod y system newydd yn un rheswm hefyd dros sicrhau bod gan bawb docyn ar gyfer mynedfa i'r Oedfa ddydd Sul.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^