BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Awst 2008, 16:12 GMT 17:12 UK
Triwantiaeth: Carcharu rhieni

Arwydd ysgol
Roedd y rhieni eisoes wedi derbyn dedfryd o garchar gohiriedig

Mae rhieni o Sir y Fflint wedi cael eu carcharu oherwydd record triwantiaeth eu mab 15 oed.

Clywodd Ynadon Yr Wyddgrug nad oedd y mab wedi bod yn mynychu'r ysgol yn gyson am flynyddoedd a bod y rhieni eisoes wedi derbyn dedfryd o garchar gohiriedig.

Cafodd y tad, 41 oed o'r Maesglas, sy'n byw ar wahn i'r fam, ddedfryd o 20 wythnos.

Roedd o wedi gwadu'r cyhuddiad o fethu a sicrhau fod ei mab yn mynd i'r ysgol yn gyson.

Honnodd nad oedd o'n gyfrifol gan nad oedd yn byw yn y cartref ar y pryd.

Cafodd y fam, 38 oed o ardal Treffynnon, ei dedfrydu i wyth wythnos o garchar.

Roedd hi wedi pledio'n euog.

Clywodd y llys fod yr ysgol wedi ceisio'n galed i ddatrys y broblem.

Mewn achos blaenorol rhoddwyd dedfryd gohiriedig ar yr amod fod y rhieni yn cydweithio gyda'r awdurdodau.

Bydd y bachgen yn aros gyda pherthynas tra bod y rheini yn y carchar.

Yn yr achos gwreiddiol clywodd y llys fod y bachgen ond wedi mynychu'r ysgol unwaith rhwng Chwefror a Mehefin 2007.

Ar l yr achos fe wellodd pethau yn sylweddol ar y dechrau - ond yna bu dirywiad.

Rhwng Ionawr a Mehefin eleni roedd yn bresennol 30% o'r amser.

Y cyfartaledd ar gyfer y sir ydi 92% ac maen nhw'n ystyried erlyn pan mae'r ffigwr yn gostwng i 70%.

Gorchmynnodd y llys na ddylid enwi'r bachgen.HEFYD
Carchar yn 'help,' medd cwpl
31 Hyd 06 |  Newyddion
Triwantiaeth: Gwahardd rhieni
18 Maw 06 |  Newyddion
Cofrestru plant: Olion bysedd
06 Hyd 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^