BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 2 Awst 2008, 11:01 GMT 12:01 UK
Dinas: Wythnos brysur i fusnesau

Maes Eisteddfod
Mae disgwyl 150,000 o ymwelwyr i'r Maes

Wrth i Brifwyl Caerdydd a'r Cylch gychwyn ddydd Sadwrn mae busnesau twristiaeth y brifddinas yn edrych ymlaen at un o wythnosau prysura'r flwyddyn.

Mae disgwyl y bydd 150,000 o bobl yn ymweld Maes yr Eisteddfod ar Gaeau Pontcanna yn ystod y digwyddiad tan ddydd Sadwrn nesaf.

A dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog Treftadaeth, ei fod yn gobeithio bydd yr Wyl yn creu dyfodol iach i'r Gymraeg yn y brifddinas.

Yn ol Mr Jones mae 11% o boblogaeth Caerdydd eisoes yn siarad Cymraeg ac yna alw cynyddol am addysg Gymraeg yn y ddians.

Gobaith busnesau fel siopau a bwytai ydi mwynhau hwb o ganlyniad i'r digwyddiad ac mae gwestai'r ddinas yn disgwyl bod yn brysur trwy gydol yr wythnos.

Mae Dermot Keegan, Rheolwr Cyffredinol Holiday Inn yng nghanol Caerdydd, yn dweud fod yr ?yl yn newyddion gwych i'r ddinas.

"Mae holl westai'r ddinas yn hapus iawn bod yr Eisteddfod yn digwydd yng Nghaerdydd eleni, gan ei fod yn gyfle i ni arddangos y ddinas i bobl Cymru.

Ymwelad 'r brifddinas

"Ond mae hefyd yn dod busnes i ni ar gyfnod sydd fel arfer yn dawel iawn.

"Rydym ni'n edrych ymlaen at groesawu gwesteion o bob cwr o'r wlad i'r Eisteddfod - byddai'n wych pe bai'n gallu dychwelyd bob blwyddyn!"

Yn l Elfyn William Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Gwyliau Seren Arian o Gaernarfon, mae'n gyfle i ymweld 'r brifddinas.

Pafiliwn Eisteddfod
Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal tan Awst 9

"Mae nifer o'n gwestai yn mynd i'r Eisteddfod yn flynyddol, ble bynnag y mae, ond mae'r cyfle i ddod i Gaerdydd eleni wedi bod yn arbennig o boblogaidd.

"Byddwn yn dod dros 600 o bobl o'r gogledd a'r canolbarth i'r ddinas, rhai yn aros am chwe noson.

"Fel arfer, mae'r Eisteddfod yn digwydd mewn ardal wledig, ond eleni, bydd y rhan fwyaf o'n gwestai yn gallu cerdded i'r Maes, gydag ystod eang o atyniadau eraill, adloniant, siopau a bwytai ar garreg drws, ac mae hyn wedi bod yn atyniad gwych.

"Mae hi am fod yn Eisteddfod wahanol iawn i'r arfer, ond rwy'n hyderus y bydd y lleoliad yng nghanol y ddinas yn llwyddiannus iawn, ac rwy'n sicr y bydd llawer o'r ymwelwyr am ddod yn l i Gaerdydd eto."

Dywedodd y Cynghorydd Nigel Howells, yr Aelod Gweithredol dros Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant, fod y Cyngor yn falch iawn o groesawu g?yl ddiwylliannol fwyaf Cymru.

"Mae hi wedi bod yn 30 mlynedd ers i'r Eisteddfod fod yng Nghaerdydd, ac rydym ni wrth ein bodd yn croesawu'r ?yl yn l i'r brifddinas.

"Mae'n adlewyrchu'r ystod eang ac amrywiaeth o ddigwyddiadau y mae'r Cyngor wedi'u denu i'r ddinas yn ddiweddar, ac rwy'n sicr y bydd busnesau ar draws Caerdydd yn gwneud y mwyaf o ddigwyddiad mor brysur a gynhelir ar adeg a fyddai fel arfer yn dawel."

Hwn fydd ymweldiad cyntaf Alun Ffred Jones a'r wyl yn ei swydd fel Gweinidog Treftadaeth.

Mae disgwyl iddo roi ei syniadau ef am ei bortffolio newydd mewn nifer o areithiau yn ystod yr wythnos.

Dywedodd fod yr wythnos hefyd yn gyfle gwych i ddysgwyr a'r di-Gymraeg.

"

"Bydd yr wythnos yma'n gyfle gwych i'r lluoedd o blant yn ein ysgolion - Cymraeg a di-Gymraeg - brofi g?yl Gymraeg ei hiaith".

"Fe fydd hi hefyd yn gyfle gwych i'r nifer cynyddol o ddysgwyr gael eu trochi yn yr iaith am wythnos, ac i siaradwyr di Gymraeg gael profiad o fwrlwm afiaethus yr ?yl".
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^