BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Gorffennaf 2008, 15:02 GMT 16:02 UK
Coeden i ddathlu penblwydd ysgol

Dail ar y goeden gorffenedig
Dail ar y goeden orffennedig fydd yn cael cartref yn yr ysgol

Mae disgyblion presennol Ysgol Gyfun Glantaf a disgyblion y dyfodol wedi bod yn cyd-weithio ar gynllun i nodi 30 mlynedd ers i'r ysgol agor.

Ym mis Medi 1978 yr agorodd y drysau am y tro cyntaf i 99 o ddisgyblion.

Erbyn hyn mae 'na dros 1,000 o ddisgyblion yno erbyn hyn a miloedd mwy wedi cael eu dysgu yno dros y blynyddoedd.

Roedd cyngerdd arbennig ar Faes yr Eisteddfod nos Wener i nodi'r pen-blwydd ac mae 'na ddarn o gelf arbennig wedi ei gomisiynu.

Mae disgyblion Ysgol Glantaf ac ysgolion cynradd lleol wedi bod yn cyd-weithio gyda'r artist Nia Wyn Jones er mwyn creu darn arbennig o waith metel.

Twf yr ysgol

Roedd agor yr ysgol yn benllanw blynyddoedd o ymgyrchu ac yn gwireddu breuddwyd o gael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifddinas.

Er mwyn cael rhywbeth i gofio am y gorffennol ac edrych mlaen i'r dyfodol bu Nia Wyn Jones yn cydweithio gyda disgyblion.

Disgybl yn gwneud cynllun o'r goeden
Plant cynradd fu'n cynllunio'r gwaith celf newydd

Tasg y disgyblion cynradd oedd creu'r cynllun sef coeden enfawr a fyddai'n cynrychioli twf yr ysgol dros y 30 mlynedd diwethaf.

"Fy nychymyg i oedd gweld coeden ddur ddi-staen enfawr," eglurodd yr artist.

"Mae'r dail yn gopr, pres, efydd ac arian, yn wahanol liwiau ac yn ei gyfanwaith mae'n rhywbeth mae pawb wedi cyfrannu tuag ato."

Tasg y disgyblion uwchradd oedd helpu i greu'r gwaith terfynol.

Mae'r goeden yn cael ei harddangos ar Faes yr Eisteddfod cyn cael cartref parhaol yn Ysgol Gyfun Glantaf er mwyn i ddisgyblion y dyfodol ei gwerthfawrogi.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^