BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Gorffennaf 2008, 10:32 GMT 11:32 UK
Cae pÍl-droed i gael ei ddymchwel

Stadiwm Ffordd Farrar
Bydd y clwb pÍl-droed yn symud i safle newydd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi rhoi sÍl bendith ar gynlluniau i ailddatblygu cae pÍl-droed Bangor.

Mae cwmni Morbaine am ddymchwel y stadiwm yn Ffordd Farrar sydd yng nghanol y dref a chodi siopau, llain bowlio a fflatiau.

Bydd y clwb pÍl-droed yn symud i gartre newydd ar lannau'r Fenai.

Mae Cymdeithas Masnachwyr Bangor wedi croesawu'r penderfyniad gan ddweud eu bod yn gobeithio y bydd yn denu mwy o fusnes i'r ddinas.

Mae rhai o bobl yr ardal wedi cwyno am leoliad newydd y clwb.

Fe ddylai'r stadiwm newydd gael ei gwblhau mewn 12 mis.

Mae Morbaine hefyd am gael dymchwel adeilad y Seiri Rhyddion ger Ffordd Farrar fel rhan o'u cynlluniau.

Myfyrwyr

Bydd y datblygiad yn cynnwys 327 o fflatiau ar gyfer myfyrwyr a 25 o fflatiau ar gyfer y cyhoedd.

Dywedodd y cynghorydd John Wyn Jones, Maer Bangor, ei fod o'n croesawu'r datblygiad.

Roedd yn derbyn bod yna bryder ynglŷn ‚ nifer y fflatiau ar gyfer myfyrwyr ond dywedodd fod y brifysgol wedi ei argyhoeddi bod eu hangen.

Yn Űl Peter Grant, cadeirydd Cymdeithas Masnachwyr Bangor, mae angen denu mwy o bobl i'r dref.

"Mae yna 31 o siopau gwag yn y Stryd Fawr ar funud.

"Mae llai o bobl yn dod i ganol y ddinas ac mae'r rhai sydd yn dod yn gwario llai."HEFYD
Stadiwm newydd gam yn nes
14 Chwef 07 |  Newyddion
Gohirio penderfyniad ar stadiwm
02 Chwef 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^