BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Gorffennaf 2008, 19:34 GMT 20:34 UK
Antigua: Hedfan gwr adre

Benjamin a Catherine Mullany
Priododd Ben a Catherine ar Orffennaf 12

Mae disgwyl y bydd dyn 31 oed o ardal Abertawe, sydd mewn cyflwr difrifol ar l cael ei saethu tra ar ei fis ml ar Ynys Antigua , yn cael ei hedfan yn l i Brydain ddydd Gwener.

Cafodd gwraig Benjamin Mullaney, Catherine oedd yn 31 oed, ei lladd yn y digwyddiad ddydd Sul.

Yn y cyfamser, mae llyfr cydymdeimlad wedi ei agor yng nghapel ysbytai Treforys a Singleton yn Abertawe er cof am Catherine.

Ar Ynys Antigua mae'r ymchwiliad yn parhau ac mae gwobr ariannol o tua 67,000 eisoes wedi'i gynnig er mwyn ceisio dal y llofrudd.

Mae'r heddlu yn holi dyn lleol mewn cysylltiad 'r ymosodiad. Credir bod y cwpl wedi cwrdd ag ef ar y traeth.

Mae tm o dditectifs o Gymru wedi cynnig cymorth i'r ymchwiliad ac yn bwriadu hedfan i'r Carib.

Fe wnaeth rhieni Mr Mullany, Marilyn a Cynlais, hedfan i Antigua ddydd Mawrth i fod wrth erchwyn eu mab gyda rhieni Dr Mullany, Rachel a David Bowen.

Cymorth yr heddlu

Mae Mr a Mrs Mullany wedi penderfynu hedfan eu mab yn l i Gymru lle maen nhw'n gobeithio y bydd gan feddygon fwy o gyfle i achub ei fywyd.

Mae disgwyl y bydd yn dod adre mewn ambiwlans awyr ddydd Gwener.

Benjamin a Catherine Mullany, Bae Rhoshili
Roedd y ddau yn dod o ardal Pontardawe

Credir bod Mr Mullany, myfyriwr ffisiotherapi trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste, wedi cael ei saethu yn ei wddw.

Mae o'n cael gofal yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Holberton ym mhrifddinas yr ynys, St John's.

Yn l archwiliad post mortem ar gorff Dr Mullany fe fu hi farw o anaf ar l cael ei saethu.

Cafodd dau swyddog diogelwch yng ngwesty Cocos, lle digwyddodd y saethu, eu holi a'u rhyddhau ac mae tri o ddynion eraill yn dal i gael eu holi mewn cysylltiad 'r ymosodiad, ond dydi'r tri ddim o dan amheuaeth ar hyn o bryd.

Fe wnaeth Prif Weinidog Antigua yn y cyfamser annog heddlu Prydain i gynorthwyo i ddatrys yr achos ac achosion eraill dros y 10 mlynedd diwethaf.

Bygythiad

Dywedodd Baldwin Spencer na fyddai'r llywodraeth yn goddef unrhyw beth a fyddai'n effeithio ar enw da'r ynys a'r diwydiant twristiaeth.

"Mae'r wlad wedi gwneud enillion dros y pedair blynedd diwethaf, ond fel llywodraeth a phobl allwn ni ddim caniatu i anrhefn a thrais erydu enw da a buddiannau mae'r wlad yn ei fwynhau," meddai wrth bobl ei wlad.

"Mae llofruddiaeth Catherine Mullany a'r ymosodiad ffiaidd ar ei g?r yn fygythiad uniongyrchol ar ein prif ddiwydiant, twristiaeth."

Eglurodd Mr Spencer ei fod wedi gofyn am gymorth Heddlu Scotland Yard i ddatrys nifer o lofruddiaethau sydd wedi digwydd yno dros y 10 mlynedd diwethaf.

Ac fe wnaeth feirniadu Prydain ac America am y nifer cynyddol o droseddwyr oedd yn cael eu halltudio i Antigua.

Roedd Mr a Mrs Mullany yn mwynhau eu diwrnod olaf o'u gwyliau ar l priodi ar Orffennaf 12 ym Mhontardawe.

Credir mai lladron wnaeth saethu tuag at y cwpl.HEFYD
Antigua: Gwobr ariannol
30 Gorff 08 |  Newyddion
Antigua: Dyn 'ddim yn gwella'
30 Gorff 08 |  Newyddion
Saethu ar fis ml: Holi pump
29 Gorff 08 |  Newyddion
Saethu ar fis ml: Gwraig yn marw
28 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^