British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Gorffennaf 2008, 06:00 GMT 07:00 UK
Addysg gynnar: Poeni am ariannu

Plant yn chwarae
Nod y cynllun ydi annog plant i ddysgu drwy chwarae

Nid yw'r broses o ariannu rhaglen addysg gynnar wedi ei chynllunio'n ddigon da, medd adroddiad Pwyllgor Cyllid y cynulliad.

Mae'r adroddiad wedi dweud fod yna wendidau yn y broses gyfathrebu rhwng cynghorau lleol a Llywodraeth y Cynulliad.

Oherwydd diffyg gwybodaeth, meddai'r adroddiad, bu'n amhosibl asesu'r holl ofynion ar gyfer ariannu'r rhaglen.

Nod y Cynllun Sylfaen yw gwella'r ddarpariaeth ar gyfer dysgu plant rhwng tair a saith oed.

Ym mis Mehefin dywedodd y Gweinidog Addysg, Jane Hutt AC, fod gan awdurdodau lleol flwyddyn arall i gyflwyno'r drefn newydd oherwydd pryderon am ddiffyg cyllid.

Mae'r adroddiad wedi dweud bod Llywodraeth y Cynulliad wedi seilio'r costau staffio ar y pwynt isaf posib.

Problem sylfaenol

Dywedodd y pwyllgor eu bod yn poeni y byddai'n anodd i awdurdodau lleol recriwtio ar y lefel hon.

Ar y llaw arall, roedd y pwyllgor yn croesawu'r ffaith bod y gweinidog wedi cydnabod bod angen mwy o arian.

Mae'r pwyllgor wedi argymell bod y llywodraeth yn darparu'r cyllid hwn er mwyn sicrhau bod y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gyflwyno yn y ffordd orau bosibl.

Dywedodd Angela Burns AC, cadeirydd y pwyllgor, ei bod yn ymddangos mai'r broblem sylfaenol oedd y "berthynas rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol, ac mae'n rhaid edrych yn ofalus ar hyn.

"Bu'n rhaid ymestyn y cyfnod ar gyfer cyflwyno'r fenter hollbwysig hon i bedair blynedd, sy'n siomedig."

Mwy o athrawon

Mae'r cynllun newydd yn golygu cyflogi mwy o athrawon.

Bydd angen un athro i bob wyth plentyn dan bump, ac un i bob pymtheg o blant dan saith.

Bydd rhai plant rhwng pedwar a phum mlwydd oed yn gorfod aros am flwyddyn ychwanegol cyn bod yn rhan o'r cynllun gan nad yw'r cynghorau'n gallu rhoi digon o arian.

Bydd bob plentyn rhwng pump a saith mlwydd oed yn cymryd rhan yn y cynllun o fewn pedair blynedd.

Yn wreiddiol, roedd y Cyfnod Sylfaen i fod i gael ei gyflwyno yn ysgolion cynradd Cymru o fis Medi ymlaen.

HEFYD
Addysg gynnar: Blwyddyn arall
09 Meh 08 |  Newyddion
Addysg gynradd: Newid pwyslais?
22 Mai 08 |  Newyddion
Prifathrawon yn pwyso am arian
21 Mai 08 |  Newyddion
Addysg: Cyfadde prinder arian
29 Ebr 08 |  Newyddion
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific