BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Gorffennaf 2008, 06:47 GMT 07:47 UK
Hawliau dynol: 'Mwy o sylw'
Chongqing
Chongqing ydi in o daleithiau China
Mae Amnest Rhyngwladol wedi honni bod Llywodraeth y Cynulliad yn euog o anwybyddu record China ar hawliau dynol yn ystod teithiau swyddogol i'r wlad i drafod masnach.

Mae gan Lywodraeth y Cynulliad gysylltiadau swyddogol dinas a thalaith Chongqing yng nghanolbarth China.

Arwyddodd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, gytundeb ag awdurdodau'r ddinas lle mae 31 miliwn yn byw pan aeth yno ym mis Mawrth 2008.

Mae'r cytundeb yn hyrwyddo cysylltiadau masnach a diwylliannol.

Dywedodd Mr Morgan taw Llywodraeth San Steffan sy'n delio materion tramor.

Gadael cartrefi

Mae Amnest wedi honni bod teuluoedd yn gorfod gadael eu cartrefi oherwydd y galw am dir yn sgl datblygiad economaidd.

Ac maen nhw wedi dweud bod gweithwyr mudol yn cael eu trin yn annheg.

Fe fydd y mudiad yn cyflwyno adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad sy'n rhestru diffygion hawliau dynol yn Chongqing.

Yn l Cathy Owens o Amnest Rhyngwladol, fe ddylai Llywodraeth y Cynulliad weithredu.

"Gan fod masnach wedi ei ddatganoli, dwi'n credu fod dyletswydd ar weinidogion y cynulliad i ystyried pwy yw ein partneriaid ni a sut mae'r bartneriaeth yn gweithio.

"Byddai'r mudiad llafur yng Nghymru ac aelodau cyffredin Plaid Cymru yn gresynu oherwydd sut mae gweithwyr Chongqing yn cael eu trin ...

"Mae'r modd y mae gweithwyr mudol yn cael eu trin yn achos pryder mawr."

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad mai'r Swyddfa Dramor oedd yn gyfrifol am roi sylw am fater hawliau dynol yn China.

"Mae'r cwestiwn a ddylid trafod neu anwybyddu China yn un y mae gwleidyddion a phobl busnes y gorllewin wedi bod yn ei ystyried am 50 mlynedd."
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^