BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Gorffennaf 2008, 08:45 GMT 09:45 UK
O Gilmeri i'r Bae
Siambr y Senedd
Y daith i'r cynulliad

1282-83 Edward I yn trechu Tywysogaeth Gwynedd ac yn dechrau codi'r cylch o gestyll o gwmpas Eryri er mwyn dod ag annibyniaeth y Cymry i ben.

1284 Statud Rhuddlan yn sefydlu "Tywysogaeth Cymru" o dan awdurdod y Goron yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. Y dwyrain yn parhau o dan awdurdod Arglwyddi'r Gororau.

1400-1410 Owain Glyndŵr yn cyhoeddi ei hun yn Dywysog Cymru ac yn cynnal Seneddau ym Machynlleth a Harlech.

1536-48 Harri VIII yn cyflwyno'r Deddfau Uno sy'n cyfuno'r Dywysogaeth a'r Gororau Cymreig. Sefydlu Llysoedd y Sesiwn Fawr i weinyddu deddf Lloegr o dan oruchwyliaeth Cyngor Cymru yn Llwydlo.

1689 Diddymu Cyngor Cymru.

1830 Diddymu Llysoedd y Sesiwn Fawr - dileu'r unig wahaniaeth cyfreithiol rhwng Cymru a Lloegr.

1886-1899 Yr ymgyrch gyntaf dros hunanlywodraeth Cymry Fydd yn cael ei ffurfio o fewn y Blaid Ryddfrydol.

1920 Datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru.

1926 Sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru ym Mhwllheli.

1950 Sefydlu ymgyrch trawsbleidiol Senedd i Gymru.

1964 Llywodraeth Lafur Harold Wilson yn sefydlu'r Swyddfa Gymreig ac yn penodi Jim Griffiths yn Ysgrifennydd Gwladol.

1966 Plaid Cymru yn ennill ei sedd Seneddol gyntaf yng Nghaerfyrddin.

1973 Y Comisiwn Brenhinol ar y Cyfansoddiad yn argymell sefydlu cynulliad i Gymru heb bwerau deddfu.

1979 Y refferendwm gyntaf ar ddatganoli yn gwrthod cynulliad o fwyafrif llethol.

1997 Yr ail refferendwm ar ddatganoli yn cymeradwyo cynulliad o drwch blewyn.

1999 Sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

2006 Deddf Llywodraeth Cymru yn caniatŠu i'r Cynulliad Cenedlaethol alw refferendwm ar bwerau deddfwriaethol.

2008 Sefydlu Confensiwn i gynghori'r cynulliad ar amseriad refferendwm.HEFYD
Mesur iechyd: Creu hanes
09 Gorff 08 |  Newyddion
Cymru'n Un: Pen-blwydd hapus?
07 Gorff 08 |  Newyddion
Clymblaid: Lle i ddathlu?
09 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^