BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 13 Gorffennaf 2008, 11:05 GMT 12:05 UK
'Byddwn yn cysegru Esgob hoyw'
Archesgob Barry Morgan
Archesgob Barry Morgan

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, wedi dweud y byddai'n barod i gysegru Esgob hoyw.

Roedd arweinydd yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru yn siarad wrth i esgob hoyw New Hampshire yn America, Gene Robinson, sydd wedi creu rhwyg yn yr Eglwys Anglicanaidd ers iddo gael ei gysegru, baratoi i gynnal gwasanaeth mewn eglwys yn Llundain.

Mae Gene Robinson wedi ei wahardd rhag cynhadledd ryngwladol o arweinwyr eglwysig yn Lambeth sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

'Ni fyddai'n broblem'

Dywedodd Dr Morgan: "Pe bawn i'n meddwl bod person sydd wedi ei enwebu yn ymgeisydd ardderchog mewn pob ffordd arall a'i fod mewn perthynas ffyddlon - i mi yn bersonol ni fyddai hynny'n broblem.

"Ond wrth gwrs efallai y byddai'n broblem i'r eglwys a byddai'n rhaid i mi hysbysu'r coleg etholiadol o hynny".

Cyhoeddodd yr Esgob Robinson ei fod yn hoyw yn yr 1980au ac ers hynny bu mewn perthynas ers 20 mlynedd gyda'i bartner.

'Rhannu'r Gymundeb'

Mewn neges ar y cyd cyn Cynhadledd Lambeth, cyfarfod o arweinwyr yr eglwys Anglicanaidd sy'n cael ei gynnal bob deng mlynedd, dywedodd yr esgobion yng Nghymru: "Mae yna lawer o faterion sy'n rhannu'r Gymundeb Anglicanaidd ar hyn o bryd ac rydym yn llwyr gefnogi Archesgob Caergaint wrth iddo weithio'n ddiflino i bontio bob gagendor.

"Ond mae un mater o'r pwys mwyaf y dylem oll wneud safiad drosto a rhoi o'n gorau er ei les - sef diogelu amgylchedd y byd.

"Roedd gofalu am fyd Duw yn ganolog i weinidogaeth yr Iesu gan iddo dystio i gariad Duw ato, a chan ei fod yn ymgnawdoliad o'r cariad hwnnw.

"Felly nid materion yn ymwneud т rhywioldeb yw'r her fawr sy'n ein hwynebu ni ond yn hytrach cael gwared ar dlodi, anghyfiawnder, trais a mynd i'r afael т newid yn yr hinsawdd."HEFYD
Galw ar eglwysi i 'agor eu drysau'
14 Ebr 08 |  Newyddion
Ffrae am sylwadau 'anfoesol'
10 Ebr 08 |  Newyddion
Archesgob: Pryder 'ffwndamentaliaeth'
22 Rhag 07 |  Newyddion
Archesgob yn trafod mewn clwb nos
20 Awst 07 |  Newyddion
Cais Archesgob am oddefgarwch
08 Ebr 07 |  Newyddion
Crefydd: Ysgolion yn torri'r gyfraith
23 Rhag 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^