BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Gorffennaf 2008, 05:54 GMT 06:54 UK
Mesur iechyd: Creu hanes

Staff iechyd
Fe fydd y llywodraeth yn ymgynghori yn 2008

Mae'r Frenhines yn rhoi sl ei bendith i'r mesur Cymreig cyntaf yn y cyfnod modern.

Fe fydd Deddf Gwneud Iawn am Gamweddau yn symleiddio'r broses o gael iawndal a hwyluso'r drefn gwyno os yw rhywbeth yn mynd o'i le yn y Gwasanaeth Iechyd.

Hwn yw'r mesur cyntaf i Aelodau'r Cynulliad edrych arno ar l cael pwerau newydd.

Mae'r mesur yn golygu y gall cleifion wneud cais am iawndal yn rhwyddach, bod y broses yn decach ac y gall ymddiriedolaethau ddysgu gwersi.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Edwina Hart,: "Pan mae rhywbeth yn mynd o'i le, dylai claf drafod pryderon yn agored a gwybod y bydd yn cael yr help 'r gefnogaeth addas neu iawndal, os yw'n addas".

Oherwydd y mesur fe fydd modd delio cheisiadau esgeulustod clinigol "llai pwysig" heb fynd i'r llys.

'Cydlynu'

"Fe fydd hyn yn ... cydlynu'r system yn well," meddai Ms Hart.

Arbais
Arfbais fydd ar y deddfau Cymreig

Nid mater o daflu arian at bobl gan obeithio y bydden nhw'n cadw'n dawel oedd hyn, meddai, ond "delio phobl yn iawn ac yn deg".

Fe allai claf, meddai, ddilyn y broses newydd neu ddefnyddio'r drefn bresennol a mynd ag achos i'r llys.

Ond os yw claf yn derbyn cynnig am iawndal, ni fydd ganddo'r hawl i fynd 'r achos i'r llys.

Mae disgwyl i'r drefn newydd ddod i rym yn 2009i.

• Mae pob deddf newydd yn gorfod cynnwys arfbais ar l cael sl bendith y Frenhines.

Felly mae arfbais Gymreig wedi cael ei llunio, tarian Owain Glyndŵr, symbol y genhinen a'r geiriau "Pleidiol wyf i'm gwlad."HEFYD
Grymoedd newydd i'r cynulliad
09 Ebr 08 |  Newyddion
Mesur Cymru'n troi'n ddeddf
25 Gorff 06 |  Newyddion
'Diwrnod hanesyddol i Gymru'
12 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^