BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Gorffennaf 2008, 20:57 GMT 21:57 UK
Bwletin diweddara Radio Cymru

 • Mae rhieni merch chwech oed o Gwmbrn, sy'n ddifrifol wael, wedi dweud y byddan nhw'n gwneud popeth posib i gadw eu merch yn fyw. Mae gan Amber Hartland gyflwr genetig prin, nad oes modd ei wella. Mae Ymddiriedolaeth Iechyd Caerdydd a'r Fro am i'r llysoedd benderfynu beth ddylai ddigwydd iddi nesa o ran ei thriniaeth. Mae'r Ymddiriedolaeth yn mynnu nad cost y driniaeth sydd wrth wraidd y penderfyniad i fynd a'r achos gerbron llys. Mwy am y stori

 • Mae 'na obeithion yn ardal Dyffryn Aeron y gallai safle ffatri pacio caws 'Dairygold' gael ei werthu ar l i'r cwmni caws o Weriniaeth Iwerddon ad-dalu grant ariannol o 600,000 i Lywodraeth y Cynulliad. Fe gafodd y grant ei roi i ffatri'r cwmni yn Felin Fach chwe blynedd yn l. Fe gollodd 115 o bobl eu swyddi pan gaeodd y safle yn 2006.

 • Mae gweithiwr gofal 22 oed wedi ymddangos o flaen llys yng Nghaerdydd wedi ei gyhuddo o gyflawni gweithred ryw gyda chlaf 77 oed, oedd a dementia. Fe gafodd y claf ei chludo i'r ysbyty o gartre gofal Mountain's yn Libanus ger Aberhonddu fis Chwefror y llynedd. Roedd hi wedi colli bron i litr o waed, ac roedd yn rhaid iddi gael triniaeth frys i achub ei bywyd. Mae Gareth Jones yn gwadu cyhuddiad o gyflawni gweithred ryw, ac o achosi niwed bwriadol ac anghyfreithlon. Mwy am y stori

 • Mae swyddfa'r Twrne Cyffredinol ym Mhortiwgal wedi pwysleisio nad oes yna gyhoeddiad swyddogol wedi cael ei wneud eto ynghyn rhoi'r gorau i chwilio am Madeline McCann. Roedd 'na honiadau ym mhapurau newydd y wlad bod yr heddlu yn ystyried rhoi gorau i'w hymchwiliad oherwydd diffyg tystiolaeth. Fe wnaeth y ferch bedair oed ddiflannu tra roedd hi ar wyliau gyda'i theulu fis Mai'r llynedd.

 • Fe fydd 55 o swyddi newydd yn cael eu creu mewn ffatri Eidalaidd sy'n pecynnu nwyddau yn y Coed Duon, yn sir Gaerffili. Mae cwmni Seda, agorodd eu safle ym mharc Hawtin bum mlynedd yn ol , yn bwriadu buddsoddi 4 miliwn yn ychwanegol yn y Coed Duon, ac ma nhw wedi cael cefnogaeth gan Lywodraeth y Cynulliad. Mae cwpanau papur, a chynnyrch llaeth yn cael eu cynhyrchu ar y safle.


 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^