BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 28 Mehefin 2008, 08:57 GMT 09:57 UK
'Diwedd y gn yw'r geiniog'
Telyn
Rhieni: Y penderfyniad yn 'atal datblygu sgiliau cerddorol'

Mae ysgolion yng Ngheredigion am roi'r gorau i wersi telyn wrth i gyngor geisio arbed arian.

Fel rhan o ymdrech i arbed 400,000 mae swyddogion wedi penderfynu peidio llenwi swydd athrawes delyn beripatetig.

Mae'r penderfyniad wedi gwylltio rhieni sy'n dweud y bydd yn rhwystro eu plant rhag datblygu sgiliau cerddorol

Dywedodd Bethan Jones y byddai gwersi ei merch 10 oed, Mared, yn dod i ben.

Mae'r ferch yn Ysgol Pennant wedi bod yn canu'r delyn am ddwy flynedd ac wedi cyrraedd Gradd Pedair.

"Rydyn ni newydd brynu telyn iddi ac wedi gorfod newid y car a dwi'n nabod nifer o bobl sy wedi gwneud yr un peth," meddai.

"Dwi'n gwybod am un ysgol sydd wedi prynu telyn newydd a nawr maen nhw heb athrawes i ddysgu'r plant."

'Trueni mawr'

"Mae'n drueni mawr achos mae 'na nifer o delynorion da o'r sir, pobol fel Catrin Finch."

Dywedodd Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru, Penri James: "Pa fath o argraff y mae hyn yn creu?

"Mae cymaint o gymunedau'n casglu arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn 2010 a'r cyngor sir yn torri'r gwasanaeth ddylai fod yn ysbrydoli ein cystadleuwyr ni.

"Y delyn yw ein hofferyn cenedlaethol ni.

"Hyd yn hyn, mae athrawon wedi cyfrannu at yrfaoedd llawer o delynorion rhyngwladol.

"Mae hyn yn warthus."

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Ceredigion fod yr Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol yn gorfod arbed 400,000.

Catrin Finch
Un o Geredigion: Y delynores enwog Catrin Finch

"Mae hynny'n golygu torri nifer o wasanaethau mewn gwahanol feysydd.

"Roedd gofyn i'r adran Gwasanaeth Cerdd Beripatetig arbed 40,000.

"Gwnaed hyn yn benna drwy beidio ag ail-lenwi swydd ar l i athro telyn ymddiswyddo."

Dywedodd llefarydd na fyddai gwersi telyn ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol hon ond y byddai gwersi peripatetig eraill yn parhau fel arfer.

Fe fyddai'r sefyllfa'n cael ei hadolygu yn y dyfodol, meddai.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^