BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Mehefin 2008, 18:38 GMT 19:38 UK
Ffioedd myfyrwyr: Adolygiad
Myfyrwyr
Dim ond tan 2009-2010: Ffoedd is yng Nghymru
Gallai adolygiad o bolisi addysg uwch arwain at "newidiadau pellgyrhaeddol".

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Jane Hutt AC, y gallai'r adolygiad dwy ran edrych yn fanwl ar ddyled myfyrwyr a phwrpas addysg uwch.

Ond mae'r Ceidwadwyr wedi dweud bod Llywodraeth y Cynulliad wedi "tanseilio" addysg uwch.

Dywedodd y blaid eu bod yn poeni am amserlen yr adolygiad.

Ar hyn o bryd mae myfyrwyr o Gymru mewn colegau Cymreig yn talu ffoedd o 1,200 tra bod myfyrwyr o du allan i Gymru'n talu 3,000.

Mae hyn yn costio 61m y flwyddyn ac yn parhau tan y flwyddyn academaidd 2009-10.

'Adnewyddu'

Ond gallai'r bil godi i 77.9m.

"Mae angen adnewyddu'r strategaeth," meddai'r gweinidog.

"Rhaid i ni sicrhau ein bod ni'n ymateb i heriau a chyfleoedd addysg uwch yng Nghymru."

Dywedodd y byddai'r adolygiad yn asesu sut yr oedd y ffoedd yn cael eu targedu a sut yr oedd modd taclo dyled myfyrwyr.

Fe fydd rhan gynta'r adolygiad yn dod i ben ym mis Medi.

Dywedodd Ben Gray, llywydd nesa Undeb y Myfyrwyr yng Nghymru ac aelod o weithgor yr adolygiad: "Dwi ddim eisiau rhagfarnu beth fydd yn digwydd ond mae angen osgoi unrhywbeth fydd yn gwaethygu'r sefyllfa i fyfyrwyr.

"Mae maint dyled yn golygu bod sefyllfa myfyrwyr sy wedi graddio yn anodd iawn."

Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Merfyn Jones, fydd yn cadeirio gweithgor yr adolygiad.

'Bwlio'

Yn y cyfamser, bydd darlithwyr yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru yn pleidleisio ar gynnig i weithredu'n ddiwydiannol ar l honiadau am staff yn cael eu bwlio.

Dywed undeb darlithwyr prifysgol a cholegau bod mae o leiaf wyth aelod o staff wedi cwyno am fwlio ac yn honni nad yw'r athrofa wedi gweithredu.

Yn l yr athrofa yn Wrecsam mae lles staff yn bwysig iawn iddyn nhw.HEFYD
'Llwyddiant' denu myfyrwyr
05 Meh 08 |  Newyddion
Prifysgol: Llai yn croesi'r ffin
14 Chwef 08 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^