BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Mehefin 2008, 14:11 GMT 15:11 UK
Diogelu swyddi becws a siopau
Ferrari's yng Nghasnewydd
Fe wnaeth Best Bakeries brynu busnes Ferrari's y llynedd

Mae dros 200 o swyddi wedi cael eu hachub yn un o gwmnau siopau bara mwya Cymru.

Ers dros bythefnos mae 50 o siopau Ferrari's wedi bod ar gau ond mae perchnogion newydd yn mynd i ail agor dros eu hanner.

Fydd tau 20 o siopau ddim yn ail-agor.

Mae'r becws yng Nghwm Cynon sy'n cyflenwi'r siopau hefyd wedi'i brynu bron i fis ar l i ffatri Best Bakeries yn Hirwaun gael ei roi yn nwylo gweinyddwyr.

Mae arweinwyr undeb wedi croesawu'r datblygiad gan ddweud bod hyn yn newyddion da i'r staff.

Cafodd 32 o siopau eu prynu gan y gweinyddwyr.

Mwy na swydd

"Mae'r cwmni angen rhywfaint o ofal cariadus a buddsoddiad, fe allwn ni wella pethau," meddai Steve Davies, rheolwr gyfarwyddwr ICD Cymru, y cwmni sydd wedi prynu'r siopau.

"Dwi'n hyderus. Dwi'n gwybod sut mae nifer o'r pentrefi yma yng Nghymru yn gweithio, pan mae siop yn ail-agor, mae'n bwynt trafod.

"Mae'r ymateb gan y staff wedi bod yn wych.

Mae'r gwaith yma wedi bod yn gyflogwr pwysig yn Hirwaun a dwi'n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn da a sefydlog i'r dyfodol
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru

"Maen nhw'n gweld hyn fel cynnig gwasanaeth i'r gymuned, nid dim ond swydd ydi hyn iddyn nhw," ychwanegodd.

Y gobaith ydi y bydd ffatri Best Bakeries - sy'n cyflogi 40 o bobl - yn cychwyn cyflenwi'r siopau o fewn dyddiau.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cynnig cefnogaeth ariannol ar gyfer gweddill y gwaith cynhyrchu ar hen safle Best Bakeries.

"Mae swyddogion y llywodraeth wedi gweithio'n galed i lunio pecyn cymorth, gan gynnwys cymorth grantiau a benthyciad gan Gyllid Cymru, mewn da bryd i sicrhau y bydd y cytundeb yma yn mynd ymlaen," meddai Ieuan Wyn Jones, Gweinidog Economaidd a Dirprwy Brif Weinidog Cymru.

"Roedd rhaid gwneud penderfyniad ar y cyllid o fewn dyddiau er mwyn achub y gwaith a dwi'n falch iawn ein bod wedi llwyddo.

"Mae'r gwaith yma wedi bod yn gyflogwr pwysig yn Hirwaun a dwi'n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn da a sefydlog i'r dyfodol."

Ers degawdau mae siopau Ferrari's wedi bod ar y stryd fawr yng Nghymru.

Yn gynharach yn y mis dywedodd y ffatri bod penderfyniad banciau i dynnu'r adnoddau cyllid yn l wedi eu gorfodi i'w rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Roedd hyn yn golygu nad oedd gan eu chwaer gwmni, siopau Ferrari's, unrhyw gynnyrch i'w werthu.

Rodd dyfodol ansicr hefyd i 350 o staff.

Dim ond ers ychydig dros flwyddyn y mae Best Bakeries wedi bod yn berchnogion siopau Ferrari's.HEFYD
Rheolwyr i brynu popty?
06 Meh 08 |  Newyddion
Popty: 50 o siopau ar gau
05 Meh 08 |  Newyddion
Tn mewn becws: Bwriadol?
30 Mai 08 |  Newyddion
Colli 55 swydd: 'Ergyd fawr'
29 Mai 08 |  Newyddion
Pryder am 600 o swyddi
19 Rhag 06 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^