BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Mehefin 2008, 17:06 GMT 18:06 UK
Charles yn ei gartre newydd
Tywysog Cymru a Duges Cernyw ar ymweliad ag Eglwys Tyddewi
Tywysog Cymru a Duges Cernyw ar ymweliad ag Eglwys Tyddewi

Fe fydd Tywysog Charles a Duges Cernyw yn aros am y tro cyntaf yn eu cartref yng ngorllewin Cymru yn ystod eu taith haf.

Fe wnaeth Dugiaeth Cernyw brynu Stad Llwynywermod ym Myddfai, Sir Gr, yn 2006 ac ers hynny mae wedi cael ei adnewyddu.

Y tŷ fydd y lle i'r cwpl aros yn ystod eu taith bum niwrnod Chymru.

Cychwynnodd yr ymweliad ddydd Llun yn Nhyddewi wrth iddyn nhw ailagor cloestrau canoloesol gafodd eu hadfer.

Roedd 'na dorf o tua 300 o bobl a phlant yno i'w croesawu.

Mae miloedd o ymwelwyr yn heidio i'r ddinas bob blwyddyn.

Dwy flynedd o waith

Fe wnaeth cr y gadeirlan berfformio i'r cwpl wrth iddyn nhw gyrraedd.

Cafodd y Tywysog a'r Dduges gyfle i ymweld 'r eglwys a chael cyfle i gael t yn y ffreutur newydd.

Llwynywormwood
Dyma fydd y tro cyntaf i'r ddau aros yn y ty er eu bod wedi ymweld sawl tro

Mae'r gwaith adnewyddu yn yr eglwys wedi cymryd dwy flynedd i'w gwblhau ar gost o 4.5 miliwn.

Yna, fe symudodd y ddau ymlaen i felin wln Solfach cyn diweddu'r dydd yng Ngerddi Aberglasne ger Llandeilo.

Yno fe agorodd y Tywysog adeilad Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru cyn ymuno gyda'r Dduges ar daith o amgylch y gerddi.

Yn ystod yr wythnos mae disgwyl i'r ddau lansio Menter Mynyddoedd y Cambrian yn Llyswen, Aberhonddu, ymweld fferm ger Aberystwyth ac ymweld Distyllfa Penderyn ger Hirwaun.

Ac fe fydd 'na ginio arbennig gan Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, i nodi 50 mlynedd ers i'r Frenhines gyhoeddi y byddai Charles yn cael ei wneud yn Dywysog Cymru.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^