BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 19 Mehefin 2008, 06:35 GMT 07:35 UK
Cynllun i daclo poen tymor hir
Llun pelydr X
Mae poen cronig yn effeithio ar fywyd bob dydd pobl

Fe fydd mwy o help ar gael i bobl sy'n diodde poen tymor hir yng Nghymru.

Mae cyflyrau fel gwynegon neu broblemau cefn yn golygu bod cleifion mewn poen am flynyddoedd.

Yn aml dyw cleifion ddim yn gallu gweithio neu ddim yn gallu gadael y tŷ.

Oherwydd y cynllun sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Iau y gobaith yw y bydd cleifion yn cael diagnosis a thriniaeth yn gynt ac y bydd mwy o help ar gael i reoli symptomau.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Edwina Hart, ei bod eisiau gwell gofal a thriniaeth mor agos at gartrefi pobl ag y byddai modd.

"Clefydau cronig fel poen cefn a gwynegon yw rhai o'r mwya cyffredin sy'n effeithio ar bobl yng Nghymru, gan effeithio ar fywydau bob dydd ...," meddai.

"Mae Llywodraeth y Cynulliad yn addo sicrhau bod gwasanaethau wedi eu canoli'n fwy ar y claf a'u darparu mor agos i'w cartrefi ag y mae modd, lle bo hynny yn addas er mwyn i unigolion fwy bywydau yn haws."

Mae un o bob pedwar person yn dweud eu bod yn colli gwaith oherwydd poen cronig.

Does 'na ddim modd gwella poen cronig dim ond rheoli'r effeithiau ar gleifion.

Rhan bwysig o'r cynllun yw addysgu cleifion sut i reoli'r poen eu hunain drwy ymarferion a thechnegau ymlacio.

Llai o bwysau

Fe fydd hyn yn golygu llai o alw am feddyginiaeth a llai o bwysau ar ysbytai yn y pen draw.

Mae'r rhaglen yn golygu:

  • gwneud diagnosis cynnar,
  • rheoli cyflyrau
  • cyflwyno gwasanaeth wedi ei ganoli o gwmpas y claf
  • cefnogi pobl i ymdopi yn fwy effeithiol gyda phoen a lle bo'n addas eu helpu nhw i fynd yn l i'r gwaith.

"Mae rheoli'r cyflyrau yma yn golygu sylw gan amrywiaeth o gyrff proffesiynol yn ogystal chefnogaeth y sector wirfoddol a gwasanaethau cyhoeddus eraill," meddai Ann Taylor, o Gymdeithas Poen Cymru.

"Mae gwaith ymchwil yn dangos os ydi cleifion yn cael gwell rheolaeth i ddechrau yna mae'n lleihau'r poen cronig ac yn gallu cynorthwyo unigolion i ymdopi o ran poen ac yn ariannol, sy'n aml iawn yn cael ei gysylltu gyda phoen cronig."

Cymru yw'r wlad gynta ym Mhrydain i gyhoeddi canllawiau o'r fath ond mae problemau poen cronig yn effeithio ar bob llywodraeth oherwydd cost uchel budd-daliadau.

Yn l arbenigwyr iechyd y cynulliad, mae un o bob pum person yn diodde poen cronig.

Iselder

Maen nhw'n dweud bod y salwch yn gwneud iddyn nhw deimlo fel eu bod eisiau marw ac mae chwarter wedi derbyn diagnosis eu bod yn diodde o iselder.

Yr amcangyfri yw bod chwarter y rhai sy'n hawlio budd-dal analluogrwydd yng ngwledydd Prydain yn diodde o boen tymor hir, yn benna oherwydd problemau esgyrn a chyhyrau, gan gynnwys poen cefn difrifol.HEFYD
Prinder gwelyau: 'Problem o hyd'
16 Ebr 08 |  Newyddion
Iechyd: 'Gwella'r drefn'?
02 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^