BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Mehefin 2008, 07:12 GMT 08:12 UK
Plant: Meddwi ddwywaith cyn 13
Alcohol mewn siop
Roedd chwarter y bobl ifanc gafodd eu holi yn cyfaddef yfed dan oed.
Mae astudiaeth yn awgrymu bod mwy na chwarter plant Cymru wedi meddwi o leiaf ddwywaith erbyn 13 oed.

Mae hynny'n fwy nag mewn unrhyw wlad arall yn y gorllewin.

Ac mae astudiaeth Sefydliad Iechyd y Byd yn awgrymu bod plant Cymru ymhlith y rhai mwya tew yn y byd.

Pwrpas yr ymchwil oedd astudio'r gwahaniaethau mewn iechyd plant a phobl ifanc ar draws y byd.

Cafodd 250,000 o bobl ifanc 11, 12 a 15 oed eu holi mewn 40 o wledydd.

Ymhlith y pynciau dan sylw oedd yfed, pwysau, ysmygu, pwysau ysgol a bwlian.

Roedd Cymru ar ben y tabl o ran canran plant 13 oed oedd yn dweud eu bod nhw wedi meddwi o leiaf ddwywaith a mwy na chwarter y bobl ifanc gafodd eu holi yn cyfaddef eu bod wedi yfed dan oed.

Mae Cymru yn bedwaredd yn y byd o ran pobl 15 oed sydd dros eu pwysau.

Yn ôl yr adroddiad, mae mwy na thraean merched a mwy na chwarter bechgyn 15 oed Cymru wedi smygu sigarét.

Mae'r arolwg wedi awgrymu bod plant Cymru a Lloegr o dan fwy o bwysau nag bron i unrhyw wlad arall oedd yn rhan o'r astudiaeth.

'Risg'

Roedd plant Cymru yn ei chael hi'n fwy anodd i siarad gyda'u rhieni.

Dywedodd llefarydd ar ran Prif Swyddog Meddygol Cymru, Tony Jewell, eu bod nhw'n croesawu'r ymchwil ac yn canolbwyntio ar leihau camddefnydd alcohol.

"Mae gor-yfed ymhlith pobl ifanc yn arwain at gynnydd yn y risg o anafiadau a phroblemau iechyd i'r dyfodol, gan roi mwy o bwysau ar y Gwasanaeth Iechyd."

Roedd Llywodraeth y Cynulliad, meddai, wedi cyhoeddi strategaeth 10 mlynedd i fynd i'r afael a phroblemau camddefnyddio cyffuriau ag alcohol.

Erbyn 2010-11 bydd £27 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario ar y cynllun.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^