BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 14 Mehefin 2008, 14:18 GMT 15:18 UK
AC yn ymddiswyddo fel llefarydd
Alun Cairns AC
Alun Cairns AC: 'Mae gen i barch mawr at yr Eidal ac Eidalwyr'

Mae un o aelodau blaenllaw y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad wedi ymddiswyddo fel llefarydd y blaid ar addysg ar l galw Eidalwyr yn "greasy wops".

Mae Alun Cairns AC hefyd wedi ymddiswyddo fel cadeirydd pwyllgor cyllid y Cynulliad.

Gwnaeth Mr Cairns y sylw yn ystod rhaglen BBC Radio Cymru, Dau o'r Bae, ddydd Gwener.

Dywedodd Mr Cairns ddydd Sadwrn: "Yn sgl fy sylwadau anaddas am yr Eidal dwi ddim yn credu y gallaf barhau yn y ddwy rl hyn yn y Cynulliad."

Ar ddiwedd y rhaglen, gofynnwyd i'r cyfranwyr ddweud pwy roedden nhw'n cefnogi yng nghystadleuaeth pl-droed Euro 2008.

Pan ddywedodd un cyfrannwr ei bod wedi ysgrifennu "bwyd neis" wrth ymyl enw Yr Eidal ar restr y timau, ychwanegodd Mr Cairns: "Dwi wedi ysgrifennu greasy wops."

Gwahoddodd y cyflwynydd Vaughan Roderick iddo ymddiheuro ar unwaith ac fe wnaeth hynny.

'Gresynu yn fawr'

Wrth ymddiswyddo, dywedodd Mr Cairns: "Dwi'n gresynu yn fawr fy mod i wedi dweud hynny a dwi'n ymddiheuro unwaith eto.

"Mae gen i barch mawr at yr Eidal ac Eidalwyr ond dwi'n derbyn bod fy sylwadau, pa mor ddiofal bynnag, yn anaddas."

Bydd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Nick Bourne, yn gwneud datganiad am gabinet yr wrthblaid yr wythnos nesaf.

Cyn yr ymddiswyddiad, dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Fe wnaeth Alun ymddiheuro ar yr awyr. Mae'n gresynu yn fawr ei fod wedi dweud hynny ac mae'n ymddiheuro.

"Nid yw'r sylwadau yn adlewyrchu ei feddyliau am yr Eidal na'r Eidalwyr."

Bro Morgannwg

Etholwyd Alun Cairns i'r Cynulliad gyntaf ym 1999 dros ranbarth Gorllewin De Cymru.

Cyn hynny, brwydrodd am etholaeth Gŵyr yn etholiad cyffredinol 1997 ac yna etholaeth Bro Morgannwg yn 2005. Ef sydd wedi ei ddewis yn ymgeisydd y Ceidwadwyr yn etholaeth Bro Morgannwg yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Bu'n gweithio ym myd bancio am 10 mlynedd mewn swyddi datblygu busnes a chydymffurfiaeth.

Y tu hwnt i wleidyddiaeth, dywed ei fod yn mwynhau hela dryll, rhedeg a seiclo.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^