BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Mehefin 2008, 05:58 GMT 06:58 UK
Poeni am gost Morglawdd Hafren
Afon Hafren (Llun: Mal Hale)
Mae 'na bryder am fywyd gwyllt yr ardal

Gallai'r pŵer sy'n cael ei gynhyrchu gan forglawdd posib ar Afon Hafren gael ei gynhyrchu'n rhatach drwy ddefnyddio technoleg gwyrdd gwahanol, yn l adroddiad newydd.

Mae'n bosib y gallai'r cynllun 15 biliwn i godi morglawdd ar draws aber Afon Hafren o Gaerdydd i Weston-Super-Mare yng Ngwlad yr Haf gyflenwi 5% o ynni'r Deyrnas Unedig o fewn 14 mlynedd.

Ond dywed adroddiad annibynnol, gafodd ei gomisiynu gan 10 mudiad amgylcheddol, nad oedd hyn yn ddefnydd da o arian y trethdalwr.

Mae ymgyrchwyr wedi tanlinellu'r difrod posib i fywyd gwyllt.

Cafodd cynllun dichonolrwydd gan Lywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei gyhoeddi ym mis Ionawr.

'Anferth'

Gallai'r morglawdd ymestyn o Drwyn Larnog ger i Bwynt Brean ger Weston-Super-Mare.

Fe fyddai'r morglawdd yn ffrwyno pŵer y llanw drwy ddefnyddio argae hydro-electroneg.

Yn gynharach dywedodd y llywodraeth y bydd maint ac effaith y datblygiad 10 milltir yn "anferth" ac yn diogelu cyflenwadau ynni wrth daclo newid hinsawdd.

Ond mae adroddiad gan Economegwyr Frontier, ymgynghorwyr economaidd, yn dweud bod y morglawdd yn opsiwn drud o'i gymharu ag ynni adnewyddol eraill ac y gall targedau ynni adnewyddol y llywodraeth gael eu cyrraedd yn rhatach drwy dechnegau eraill.

"Fe fydd angen cryn dystiolaeth newydd i wneud y morglawdd yma yn opsiwn atyniadol," meddai.

Dim cymorthdal

Daw'r gwaith ymchwil ar l adroddiad ym mis Hydref gan Gomisiwn Datblygu Cynaliadwy a ddywedodd petai'r morglawdd yn cael ei godi y byddai'n cael ei ariannu a'i redeg gan y wladwriaeth.

Ond yn l Frontier, o dan reolau presennol y Trysorlys, fyddai'r cynllun ddim yn gymwys ar gyfer unrhyw gymhorthdal arbennig gan y Llywodraeth na buddsoddiad cyhoeddus.

"Nid yn unig y gall buddsoddiad preifat ariannu'r cynllun ond y morglawdd ydi un o'r opsiynau mwya drud ar gyfer ynni gln," meddai awdur yr adroddiad, Matthew Bell.

Lleoliad y morglawdd
Fe fyddai'r morglawdd yn 10 milltir o hyd

Ond nid y gost economaidd sy'n pryderu amgylcheddwyr.

Maen nhw hefyd wedi rhybuddio am "ddinistr ecolegol" o ganlyniad i'r morglawdd.

Yn l ymgyrchwyr gallai 14,000 hectar o forfa heli a thraethellau gael eu colli wrth i'r gwaith adeiladu gael ei wneud a cholli adar ymfudol yn y broses.

Gall hefyd gael effaith ar y boblogaeth pysgod yn afonydd Hafren, Gwy ac Wysg sy'n llifo i'r aber uwchben lleoliad y morglawdd.

Dywedodd Mark Lloyd, cyfarwyddwr Cymdeithas Cadwraeth y Pysgotwyr, y byddai'r effaith fwya ar yr eog.

"Mae poblogaeth yr eog yn afonydd Gwy ac Wysg yn bwysig iawn i gynnal y rhywogaethau ac yn economaidd mae Gwy ac Wysg yn ddibynnol ar incwm pysgota eog."

Cafodd adroddiad Economegwyr Frontier ei gomisiynnu gan Cymdeithas Cadwraeth y Pysgotwyr; y Gymdeithas Gwarchod Adar RSPB; Cymdeithas Brithyll ac Eog; Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; Ymddiriedolaeth Adar Gwyllt a Gwlyptiroedd; Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt; Cymdeithas Pysgotwyr Unedig Wysg; WWF-UK; Grŵp Perchnogion Pysgodfa Eog Gwy a Sefydliad Gwy ac Wysg.HEFYD
Morglawdd: Cynllun 'anferth'
22 Ion 08 |  Newyddion
Cynllun morglawdd gam yn nes?
01 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^