BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Mehefin 2008, 17:29 GMT 18:29 UK
Nifer gwylwyr S4C yn gostwng
S4C
Nifer y gwylwyr yn gostwng yn l yr adroddiad blynyddol

Mae nifer gwylwyr S4C wedi gostwng, yn l adroddiad blynyddol Awdurdod y Sianel.

Roedd yna gwymp o 90,000 yn nifer y bobl sy'n gwylio unrhyw raglenni Cymraeg mewn wythnos o 601,000 i 511,000 - gostyngiad o 15%.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, John Walter Jones, ei bod wedi bod yn flwyddyn o sefydlogi i'r sianel.

Aeth ymlaen i ddweud bod pob sianel deledu yn gweld gostyngiad yn nifer y gwylwyr ar hyn o bryd a mynnodd nad oedd S4C wedi colli ei chynulleidfa gyda nifer cynyddol o bobl yn gwylio rhaglenni ar lwyfannau eraill megis band llydan.

Dathlu a Datblygiadau Digidol

Roedd 2007 yn flwyddyn arwyddocaol i'r sianel wrth iddi ddathlu ei chwarter canrif.

Bu hefyd yn paratoi ar gyfer y newid i ddigidol yng Nghymru fydd yn digwydd yn ystod 2009-10.

Fe fydd gwasanaeth estynedig i blant meithrin, Cyw, yn dechrau ar Fehefin 23, sydd yn l y Prif Weithredwr Iona Jones, yn garreg filltir bwysig "sydd 'r potensial i sicrhau llwybr llwyddiant i S4C yn yr oes ddigidol".

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi gwerth economaidd y sianel.

Cafodd gwaith ymchwil ei gomisiynu i effaith y sianel ar economi Cymru rhwng 2002 a 2006.

Daeth i'r casgliad fod yr hyn sy'n cyfateb i 2,250 o swyddi yn bodoli oherwydd y sianel.

Y Gwylwyr

Mae'r ffigyrau yn dangos bod cyfran gwylio S4C wedi gostwng o 3.6% yn 2006 i 3.0% yn 2007 - gostyngiad o 15%.

Ond mae gorsafoedd eraill wedi gweld gostyngiad hefyd.

Roedd cyfran BBC 1 ledled Prydain 3% yn is yn yr un cyfnod, BBC 2 3% yn is ac ITV1 wedi gostwng 2%.

Targedau Ofcom

Mae'r adroddiad blynyddol hefyd yn nodi bod S4C wedi cyflawni'r targedau osodwyd iddyn nhw gan Ofcom - y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant darlledu.

Roedd targed nifer rhaglenni gwreiddiol yn 80% gyda'r sianel yn llwyddo i ddarparu 98%, a tharged rhaglenni materion cyfoes yn 60 awr y flwyddyn tra oedd 85 awr y flwyddyn yn cael eu cynhyrchu.

O ran gwasanaeth isdeitlo, arwyddo a disgrifiad sain roedd y ganran yn uwch na'r targedau.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod cynulleidfa S4C yn gwerthfawrogi'r hyn sy'n cael ei gynnig, gyda nifer o fathau gwahanol o raglenni'n cael eu gwerthfawrogi'n fwy ar S4C o'i gymharu sianeli eraill.HEFYD
S4C: Y Chwarter Canrif Cyntaf
03 Tach 07 |  Newyddion
S4C: Manylion am raglenni plant
27 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^