BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Mehefin 2008, 13:01 GMT 14:01 UK
Ffrae am ymweliad llysgennad
Mohammad Asghar
Mr Asghar oedd aelod cyntaf y cynulliad o leiafrif ethnig
Mae Llywydd y Cynulliad wedi galw ar aelodau'r Cynulliad i beidio mynd i gyfarfod gyda llysgennad Israel ym Mhrydain.

Mae llefarydd ar ran Llysgenhadaeth Israel wedi condemnio'r alwad gan Arglwydd Elis-Thomas.

Bydd y llysgennad yn dod i Gaerdydd yn ddiweddarach y mis er mwyn cwrdd gwleidyddion a phobl busnes.

Cafodd ei wahodd i'r Senedd ym Mae Caerdydd gan Mohammed Asghar AC Plaid Cymru Dwyrain De Cymru.

Yn l Mr Asghar, yr unig AC Mwslemaidd yn y Cynulliad, ei fwriad yw hyrwyddo deialog rhwng pobl o wahanol ffydd.

"Mae'r ymladd rhwng Israel a'r Palesteiniaid ymhlith y mwyaf ffyrnig yn y byd, felly mae'n rhaid inni ddeall dwy ochr y ddad," meddai.

Ond mae'r Llywydd yn gwrthwynebu'r ffordd mae Israel yn trin Palesteiniaid.

Dywed Arglwydd Elis-Thomas nad yw Israel "yn cwrdd 'i hymrwymiad rhyngwladol" tuag at y Palesteiniaid.

Gwahoddiad

Yn ei e-bost gafodd ei ryddhau i'r wasg, dywedodd "Dydw i ddim yn fodlon derbyn y gwahoddiad i gwrdd 'r llysgennad oherwydd fy mod yn gwrthwynebu methiant gwladwriaeth Israel i gwrdd 'i hymrwymiad rhyngwladol tuag at bobl Palesteinia.

"Dwi'n gwahodd cydweithwyr i wneud yr un fath".

Yn y cyfamser, mae arweinwyr y pleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad wedi cael gwahoddiad i gwrdd Mr Prosor mewn digwyddiad sy'n cael ei drefnu gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Dyma ymweliad cyntaf y llysgennad i Gymru ar gais llysgenhadaeth Israel.

"Bydd yn cwrdd 'r Prif Weinidog i ddod yn gyfarwydd 'n gwlad a'r hyn sydd gan Gymru i gynnig i'r byd."HEFYD
AC Plaid Cymru: 'Ysgytwad'
19 Hyd 07 |  Newyddion
Aelod ethnig cynta'r cynulliad
04 Mai 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^