BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Mehefin 2008, 17:07 GMT 18:07 UK
Addysg gynnar: Blwyddyn arall
Plant yn chwarae
Bwriad y cynllun ydi annog plant i ddysgu drwy chwarae

Mae awdurdodau lleol wedi cael blwyddyn arall i gyflwyno'r Cyfnod Sylfaen i blant pedair a phump oed ar l pryderon am ariannu'r cynllun.

Bu'r Gweinidog Addysg, Jane Hutt mewn cyfarfod gyda'r awdurdodau lleol ac undebau bore Llun, yn sgl pryderon am ddiffyg cyllid angenrheidiol er mwyn cyflogi un athro i bob wyth plentyn dan 5, ac un i bob pymtheg o blant dan 7.

Yn dilyn y trafodaethau, daeth i'r amlwg y byddai rhai plant rhwng pedwar a phump mlwydd oed yn gorfod aros blwyddyn ychwanegol cyn ymuno 'r cynllun, gan nad yw'r cynghorau'n gallu cyflenwi cyllid digonol.

Bydd bob plentyn rhwng pump a saith mlwydd oed yn cymryd rhan yn y cynllun o fewn pedair mlynedd.

'Hygrededd'

Yn l Chris Llewelyn, cyfarwyddwr addysg Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae 'na broblem o ran hygrededd.

"Mae'n bwysig bod y Cynulliad a'r Gweinidog yn gallu sicrhau pawb - athrawon, ysgolion, yr undebau a'r awdurdodau lleol - bod yr arian sydd eisiau yn mynd i fod ar gael dros y dair mlynedd nesa, hynny yw, mae rhaid iddyn nhw gyflwyno cynllun neu rhyw fath o raglen sy'n gosod mas yn syml iawn faint o arian fydd ar gael ac o ble mae'r arian yna'n mynd i ddod."

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Jane Hutt gyllid gwerth 5 miliwn ychwanegol i'r cynllun, sydd eisoes wedi bod yn cael ei gweithredu fel cynllun arbrofol mewn nifer o ysgolion.

Ond hyd yn oed wedi'r cyhoeddiad yma, roedd rhai athrawon yn poeni na fyddai digon o arian ar gael er mwyn cyflogi digon o staff.

Yn l llefarydd addysg y Ceidwadwyr Alun Cairns, mae trefniadau'r llywodraeth wrth baratoi'r cynllun wedi bod yn warthus.

"Mae hwn yn dangos yr anhrefn yn y system addysg ac anhrefn Jane Hutt a Llywodraeth y Cynulliad o Blaid Cymru a Llafur - y ffordd ma nhw wedi trin ein plant ieuengaf yn ein ysgolion ni.

"Mae plentyn bach da fi sy'n bedwar mlwydd oed ar hyn o bryd, a fel rhiant, dwi dal ddim yn gwbod os fydd e'n rhan o'r cyfnod sylfaenol neu beidio."

Yn wreiddiol, roedd y Cyfnod Sylfaen, cynllun dysgu drwy chwarae i blant rhwng tair a saith oed, i fod i gael ei gyflwyno yn ysgolion cynradd Cymru o fis Medi ymlaen.

Er bydd y cynllun yn dechrau yn rhai mannau fis Medi, bydd plant mewn rhai ysgolion yn gorfod aros am flwyddyn arall.

Synnu

Un o blaid y Cyfnod Sylfaen yw Claire Higgins, mam dau o blant.

Dywedodd cyn y cyfarfod y byddai'n synnu os oedd unrhyw oedi cyn cyflwyno'r cynllun.

"Mae fy hogyn i fod i ddechrau yn y dosbarth derbyn ym mis Medi ac fe fydd yn colli allan ar ddysgu os bydd 'na oedi," meddai.

"Yn fy marn i, mae'n gwricwlwm arbennig ac yn wych i blant fydd yn dysgu drwy wneud pethau.

"Mae nifer o wledydd Ewrop yn dilyn y patrwm ac mae eu canlyniadau arholiadau ... ymhell ar y blaen i ni."HEFYD
Addysg gynradd: Newid pwyslais?
22 Mai 08 |  Newyddion
Prifathrawon yn pwyso am arian
21 Mai 08 |  Newyddion
Addysg: Cyfadde prinder arian
29 Ebr 08 |  Newyddion
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^