BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 3 Mehefin 2008, 11:39 GMT 12:39 UK
Cyngor: Dwy ysgol ddim yn cau
Dosbarth
Problem: Llai o blant yn ysgolion cynradd y sir

Mae pwyllgor gwaith newydd Cyngor Sir Ynys Mn wedi penderfynu yn unfrydol gynnal adolygiad o holl ysgolion yr ynys.

Ac mae hyn yn golygu bod cynigion blaenorol yr hen bwyllgor gwaith i gau Ysgol Aberffraw ac Ysgol Llanddeusant yn Awst 2009 wedi eu tynnu'n l.

Roedd yr argymhellion i gau wedi adolygiad o ddalgylchoedd ardal Caergybi a Bodedern, rhan o'r broses ad-drefnu ysgolion oedd am ddileu nifer helaeth o lefydd gwag yn ysgolion yr ynys.

Rhwng 1996 a 2007 roedd lleihad mawr yn nifer plant ysgolion cynradd y sir ac mae'r rhagolygon yn awgrymu y bydd hyn yn parhau tan 2010.

'Pryderon'

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Phil Fowlie: "Tra ydyn ni'n derbyn na all pethau aros fel y maen nhw, mi fyddwn ni'n gadael i'r cynulliad wybod nad ydyn ni am fabwysiadu penderfyniad yr hen bwyllgor gwaith.

"Rydyn ni eisiau edrych ar yr ynys yn ei chyfanrwydd ac ystyried yr effaith ar gymunedau cefn gwlad cyn penderfynu sut i symud ymlaen gyda'r holl broses ad-drefnu ...

"Cafodd amryw o bryderon am y broses o ad-drefnu ysgolion eu codi gan ein etholwyr ni wrth i ni ymgyrchu cyn etholiadau lleol Mai 1."

Pan oedd yn yr wrthblaid, meddai, roedden nhw wedi galw am adolygiad o'r ynys gyfan.

"Dwi ddim yn credu bod cyflwyno cynigion fesul ardal yn gywir nac yn deg."

Bydd y pwyllgor gwaith yn cyfarfod swyddogion yr Adran Addysg a Hamdden i drafod y ffordd ymlaen.HEFYD
Mwyafrif i garfan Annibynnol
02 Mai 08 |  Newyddion
Mn: Cau tair ysgol gynradd
17 Rhag 07 |  Newyddion
Bygythiad i ysgolion bach?
13 Maw 07 |  Newyddion
Trafod dyfodol addysg l 16
12 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^