BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 31 Mai 2008, 14:48 GMT 15:48 UK
Trefnwyr yn dathlu llwyddiant
Eisteddfod yr Urdd  2008
Amcangyfrifir bod 40,000 o bobl ifanc wedi cystadlu

Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd wedi dweud bod yr Wyl ym Mae Penrhyn ger Llandudno wedi bod yn "llwyddiant ysgubol. "

Yr amcangyfri yw bod 40,000 o bobl ifanc wedi bod yn cystadlu yn yr Wyl eleni.

Wrth i drefnwyr droi eu sylw at 2009, cyhoeddwyd mai Bryn Terfel fydd yn agor Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd.

Digwyddiad olaf yr Wyl oedd Cymanfa Ganu yng Nghapel Seion, Llanrwst, ddydd Sul am 6 pm.

Yn l Dilwyn Price, cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Lleol: "Roedd y Gymanfa'n benllanw wythnos wych o weithgareddau a chystadlu ar Faes Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy.

"Mae wedi bod yn wythnos i'w chofio, yn llawn uchafbwyntiau."

Dywedodd y prif weithredwr, Efa Gruffudd Jones,: "... mae'r incwm tocynnau wedi bod gystal 'r disgwyl.

"Mae'r Maes wedi bod yn llawn o fore gwyn tan nos, a dweud y gwir."

Pan ofynnwyd iddi a oedd perygl i'r Eisteddfod fynd i'r un ardal yn rhy aml, ei hateb oedd: "Dwi ddim yn credu bod honna wedi bod yn broblem o gwbwl.

"Mae'r bobol leol wedi gweithio'n anhygoel o galed i godi'r arian yr o'n ni wedi gobeithio ei godi.

"Ac maen nhw wedi trefnu cannoedd, os nad miloedd, o weithgareddau codi arian, i godi proffeil yr Eisteddfod drwy sir Conwy gyfan."

Bryn Terfel
Bryn Terfel fydd yn agor Eisteddfod Caerdydd 2009

Dywedodd fod holl ysgolion y sir wedi bod yn rhan o'r Eisteddfod a bod pobol y sir wedi bod yn gefnogol iawn.

"Mae'r croeso wedi bod yn gynnes, mae bwrlwm wedi bod ac ry'n ni'n ddiolchgar iddyn nhw am hynny."

Ddiwedd yr wythnos cyhoeddwyd mai'r canwr opera byd enwog Bryn Terfel fydd yn agor Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Bae Caerdydd 2009 mewn cyngerdd fawreddog.

Bydd y llenni yn codi ar ŵyl y flwyddyn nesaf yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, nos Sul, Mai 24, 2009.

Yn ogystal Bryn Terfel bydd holl enillwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru yn perfformio.

Cynhelir y gystadleuaeth eleni yn y Stiwt, Rhosllannerchrugog, ar Fedi 20.

Bydd yr enillwyr yn cystadlu am 4,000 ar gyfer hyfforddiant pellach mewn maes arbenigol.

Yr ymgeiswyr ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2008 yw: Rhian Lois Evans (unawd), Glesni Fflur (unawd cerdd dant ac unawd allan o sioe gerdd), Mared Emlyn (unawd offerynnol), Elliw Mai (alaw werin unigol a llefaru unigol), Elen Gwenllian (cyflwyniad theatrig unigol) a Tudur Phillips (dawns werin unigol).
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^