BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 31 Mai 2008, 09:15 GMT 10:15 UK
Urdd: Cyfle yn y Wladfa
Ysgol yr Hendre, Trelew
Bydd y daith gyfnewid yn cynnwys ymweld ag ysgolion

Am y tro cyntaf erioed mae'r Urdd yn trefnu taith gyfnewid i Batagonia.

Bydd y daith yn rhoi cyfle i 21 o bobl ifanc fynd i'r Wladfa ym mis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Urdd eu bod yn gobeithio bydd y daith yn "arwain at berthynas agosach rhwng pobl ifanc y ddau gyfandir."

Daw'r cyfle yn sgil penodiad dau swyddog Menter Iaith ym Mhatagonia.

Dywed yr Urdd fod gan y ddau swyddog, James Williams a Dyfed Sion, berthynas agos gyda'r mudiad.

Bydd y rhai sy'n mynd ar y daith gyfnewid yn ymweld Gaiman a Threlew.

"Tra yno, bydd cyfle iddynt ymweld ag ysgolion a chymunedau," meddai'r llefarydd. Pobl ifanc sy'n mynychu Ysgolion Uwchradd Preseli, Maes yr Yrfa, Gwyr, Rhydywaun, Rhydfelen, Cwm Rhymni a Phlasmawr sydd wedi cael y cyfle.

Teithiau tebyg

Fe fydd y bobl ifanc yn gyfrifol am godi arian ar gyfer y daith.

Dywedodd Hywel Roberts, un o swyddogion yr Urdd fydd ar y daith, fod y syniad yn gyfle gwych i bobl ifanc.

"Ry'n ni'n gobeithio y bydd y bobl ifanc yn cael profiadau fydd yn aros gyda nhw am byth.

" Wrth i'r byd leihau gyda chymorth dulliau electronig o gyfathrebu, fe fydd y bobl ifanc yn gallu creu eu cysylltiadau eu hunain gyda phobl ifanc Patagonia."

Yn l Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones, mae'r mudiad yn gobeithio trefnu teithiau tebyg yn y dyfodol.

" Rwy'n mawr obeithio y bydd y cynllun hwn yn parhau i'r dyfodol, ac y byddwn yn gallu adeiladu ar brofiad y criw cyntaf a fydd yn mynd yno.HEFYD
Rhys am achub hen eisteddfod
29 Ion 08 |  Newyddion
Pecynnau addysg i Batagonia
28 Gorff 07 |  Newyddion
Iolo i arwain taith i Batagonia
06 Mai 07 |  Newyddion
Hanes glaniad Patagonia ar y we
19 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^