BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 29 Mai 2008, 12:04 GMT 13:04 UK
Arian: Golwg yn ennill y frwydr
Cylchgrawn Golwg
Cwmni Golwg fydd yn derbyn arian i ddatblygu'r wasg Gymraeg
Cwmni Golwg fydd yn derbyn arian oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad i ddatblygu'r wasg Gymraeg.

Mae 600,000 wedi ei glustnodi am gyfnod o dair blynedd.

Ymhlith y rhai oedd yn cystadlu am yr arian oedd cwmni Dyddiol Cyf oedd wedi gobeithio ar un adeg sefydlu papur dyddiol Y Byd.

Dywedodd Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, mai'r bwriad fyddai datblygu gwasanaeth print fyddai ochr yn ochr gwasanaeth ar y we.

Fis Awst y llynedd cyhoeddodd y Gweinidog Treftadaeth, Rhodri Glyn Thomas, y byddai'n comisiynu arolwg o'r wasg Gymraeg.

Ar l derbyn adroddiad Dr Tony Bianchi penderfynodd Mr Thomas neilltuo'r arian er mwyn datblygu'r wasg Gymraeg.

Mae cwmni masnachol preifat yn gallu gwneud rhai pethau na all corfforaeth fel y BBC eu gwneud
Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg

Y Cyngor Llyfrau ddewisodd pwy fyddai'n derbyn yr arian.

Dydd Iau cyhoeddodd yr Athro M Wynn Thomas, Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, mai cwmni Golwg o Lambed oedd yn llwyddiannus.

"Roedd y panel yn unfrydol mai Golwg gynigiodd y cynllun mwyaf cyflawn a chytbwys o ran manteisio i'r eithaf ar bosibiliadau'r dechnoleg newydd a chryfhau'r ddarpariaeth brint presennol," meddai.

"Llawn mor arwyddocaol oedd bod y cais aml-lwyfannog hwn wedi ei seilio ar brofiad newyddiadurol cryf."

Dywedodd y byddai'r cyngor yn cynnal cyfarfod "ar fyrder" Golwg ynglŷn manylion eu cynllun.

Mae Dylan Iorwerth wedi dweud bod yna fisoedd o waith paratoi er mwyn "gwneud yn siwr fod pethau yn eu lle".

Fe fyddai pwyslais, meddai, ar ddatblygu gwefan y cwmni.

'Pethau ychwanegol'

"Mae pethau mewn print yn gweithio mewn cylchgrawn traddodiadol.

"Ond mae modd gwneud pethau ychwanegol sydd ond yn bosib ar y we.

"Rydan ni am ddatblygu gwasg ar y we sy'n wasanaeth newydd ond hefyd mae'n yn gyfle i fusnesau, cymdeithasau ac unigolion gyfrannu a chymryd rhan."

Y gobaith, meddai, fyddai y byddai'r wasg Gymraeg ar ei hennill "a'r bywyd Cymraeg y tu hwnt i hynny."

Eisoes mae'r cwmni wedi trafod datblygu'r wefan phartneriaid, gan gynnwys cwmni Telesgp, cwmni Tinopolis, ac Iolo Jones o TV Everywhere.

Llawn mor arwyddocaol oedd bod y cais aml-lwyfannog hwn wedi ei seilio ar brofiad newyddiadurol cryf
Yr Athro M Wynn Thomas, Cadeirydd y Cyngor Llyfrau

Dywedodd fod bwlch yn y farchnad.

"Mi fydd yn wasanaeth fydd yn wahanol ar gyfer y Cymry Cymraeg.

"Mae cwmni masnachol preifat yn gallu gwneud rhai pethau na all corfforaeth fel y BBC eu gwneud."

Ar wahn i Golwg a Chwmni Dyddiol Cyf. roedd tri arall wedi gwneud cais am yr arian datblygu.

Fe gyflwynodd Trinity Mirror ddau gais, un yn enw'r Western Mail a'r llall yn enw'r Daily Post.

Roedd Y Cwmni Newyddion, oedd yn cynnwys rhai o gyn-newyddiadurwyr y BBC, wedi gwneud cais.HEFYD
Arian y wasg: Disgwyl cyhoeddiad
29 Mai 08 |  Newyddion
Papur Y Byd: 'Anferth o siom'
06 Chwef 08 |  Newyddion
600,000 ar gyfer papurau
05 Chwef 08 |  Newyddion
Papur dyddiol gam yn nes
22 Ion 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^