BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Mai 2008, 13:51 GMT 14:51 UK
Medal ddrama i Huw
Huw Alun Foulkes
Huw Alun Foulkes a'i fedal

Huw Alun Foulkes sydd wedi ennill Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Conwy.

Mae'n 20 oed ac yn aelod o Aelwyd y Waun Ddyfal, Caerdydd.

Cyfeiriodd y beirniaid Lowri Hughes a Dafydd Llewelyn at "gymeriadau gorffenedig a chyflawn" drama Huw.

"O'r darlleniad cyntaf apeliodd Enaid Hoff Cytn yn fawr.

"Ei chryfder yw ei symlder, ac mae'r cyffyrddiadau ysgafn a'r ddeialog yn llifo'n esmwyth ... fel cyfanwaith mae'n effeithiol, difyr a chyflawn."

Hwn oedd y tro cyntaf erioed iddo gystadlu am y Fedal Ddrama.

'Cefnogaeth'

"Mae ennill ... yn golygu cymaint i mi ar y cynnig cynta.

Hoffwn i ddiolch o waelod calon i holl diwtoriaid a darlithwyr Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, am eu hanogaeth," meddai.

"Ond, yn bennaf oll, mae fy nyled i'm teulu a'm ffrindiau - yn enwedig Mam a Dad, Nain a Taid, a'm brawd, Dewi, am eu cefnogaeth gyson."

Elis Meredydd Gomer, hefyd o Aelwyd y Waun Ddyfal, Caerdydd, ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, ac mae Gareth Owen o Lundain a Nia Haf o Sir Gonwy yn rhannu'r drydedd wobr.

Fe gafodd Huw ei eni ym Methel, Caernarfon, a chael ei addysg yn Ysgol Gynradd Bethel ac Ysgol Uwchradd Brynrefail, Llanrug.

Erbyn hyn, mae'n byw yn y brifddinas ac yng nghanol arholiadau blwyddyn olaf cwrs gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Y flwyddyn nesaf bydd yn dilyn cwrs MA yn y Gymraeg a chanolbwyntio ar ysgrifennu creadigol a sgriptio.

... fel cyfanwaith mae'n effeithiol, difyr a chyflawn
Lowri Hughes a Dafydd Llewelyn, beirniaid

"Mae ennill heddiw yn hwb o ran y sgwennu.

"Newyddiaduraeth deledu yw'r nod yn y pen draw."

Mae Huw wedi hen arfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

Fe oedd cyfeilydd Aelwyd yr Ynys a bellach fe yw Cyfarwyddwr Cerdd Cr Aelwyd y Waun Ddyfal fydd yn cystadlu ddydd Sadwrn.

Rhoddwyd y fedal ddrama gan Gwmni Drama Gwreiddiau Gwrych.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^