BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Mai 2008, 13:42 GMT 14:42 UK
Pwll nofio: Cyflwyno deiseb
Pwll nofio
Dywed y cyngor y byddai cau'r pwll yn arbed £160,000 y flwyddyn

Fe gafodd deiseb ‚ 500 o enwau arni ei chyflwyno ddydd Gwener yn galw am beidio ‚ chau pwll nofio Harlech.

Nod Cyngor Gwynedd yw cau'r pwll y flwyddyn nesa am fod angen gwario £500,000 i adnewyddu'r adeilad.

Ond mae pobl yr ardal yn ffyrnig eu gwrthwynebiad.

Ers 2002 mae cystadleuaeth triathlon wedi bod yn Harlech ac mae cystadleuwyr wedi arwyddo'r ddeiseb.

Os yw'r pwll nofio'n cau, gallai'r gystadleuaeth ddod i ben.

Mae'r trefnwyr wedi dadlau bod y gystadleuaeth ers blynyddoedd wedi cyfrannu £40,000 i'r economi leol.

'Colled fawr'

Dywedodd Karina Mort: "Mi fyddai colled fawr os yw'r triathlon yn dod i ben.

"Mae wedi bod ymlaen ers pum mlynedd ac yn denu pobl yma."

Dywedodd Meirionwen Humphreys: "Mae pobl leol o Harlech, Y Bermo a hyd yn oed Dolgellau yn defnyddio'r pwll, ac mae clwb nofio ieuenctid cryf yn Harlech."

Mae'r ddeiseb yn cael ei chyflwyno i'r Cynghorydd Caerwyn Roberts.

Y llynedd fe wnaeth pwyllgor archwilio Cyngor Gwynedd argymell cadw'r pwll nofio ar agor tan fis Medi 2008 fel y byddai modd cyd-weithio ‚ datblygwyr preifat.

Yn gynharach y llynedd dywedodd y cyngor y byddai'n cau'r pwll y flwyddyn nesa er mwyn arbed arian.

Mae'r pwll nofio agos‚ ym Mhorthmadog, 10 milltir i ffwrdd.HEFYD
Pwll nofio: Mwy o amser
12 Rhag 07 |  Newyddion
Pwll nofio Harlech i gau
05 Rhag 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^