BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Mai 2008, 12:39 GMT 13:39 UK
Addysg gynradd: Newid pwyslais?
Meithrinfa
Dysgu drwy chwarae fydd y plant o dan y cynllun newydd
Mae'n bosib y bydd cynllun addysg arloesol, sy'n golygu dysgu drwy chwarae, dargedu plant ifanc iawn.

Yn y Senedd ddydd Iau awgrymodd Jane Hutt, y Gweinidog Addysg, y gallai'r cynllun Cyfnod Sylfaen gael ei anelu at blant iau yn gyntaf.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad na fyddai "unrhyw newid i sut y byddai'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei gyflwyno.

"Rydyn ni wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol oddi wrth awdurdodau lleol erbyn diwedd mis Mai."

Dywedodd y byddai pwyllgor llywio ym mis Mehefin yn ystyried sut y byddai'r cynllun yn cael ei gyflwyno.

Mae llawer o brifathrawon wedi honni nad oes digon o arian ar gyfer y prosiect.

Chwarae

Nod Cyfnod Sylfaen, fyddai'n golygu mwy o athrawon, yw dysgu plant rhwng tair a saith oed wrth chwarae.

Yn y cyfamser, mae Pwyllgor Cyllid y cynulliad yn ymchwilio i'r arian sydd wedi ei neilltuo i'r cynllun.

Fe fydd tystiolaeth oddi wrth Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, Cymdeithas Brydeinig y Prifathrawon ac undeb athrawon yr NUT.

Mae prifathrawon wedi dadlau fod angen i Lywodraeth y Cynulliad roi mwy o arian.

5m

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Ms Hutt y byddai'r cynllun yn derbyn 5 miliwn yn ychwanegol. Yn wreiddiol, cafodd 107 miliwn ei neilltuo

Mae cynlluniau peilot wedi bod mewn rhai ysgolion ond fe fydd cynllun cenedlaethol yn cael ei gyflwyno ddechrau mis Medi.HEFYD
Prifathrawon yn pwyso am arian
21 Mai 08 |  Newyddion
Addysg: Cyfadde prinder arian
29 Ebr 08 |  Newyddion
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion
'Miloedd' o swyddi gofal plant
29 Awst 07 |  Newyddion
Etholiad: Addysg yn bwnc trafod
25 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^