BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 21 Mai 2008, 19:04 GMT 20:04 UK
Fetch: Disgwyl datblygiadau
Cae Y Vetch
Mae cyflwr y Vetch wedi dirwyio ers y gm olaf yno

Tair blynedd ers i'r bl olaf gael ei chicio ar Y Fetch mae pobl leol am i'r datblygiadau ar y safle gael eu gwireddu.

Maen nhw wedi bod yn disgwyl i dai newydd, parc a chanolfan gymunedol gael eu codi ar y tir yng nghanol Abertawe.

Roedd y cae yn lle arbennig i gefnogwyr yr Elyrch, yn gae lle oedd enwogion fel Ivor Allchurch, Leighton James a John Toshack yn dangos eu doniau.

Cafodd y gm olaf ei chwarae yno ar Fai 11, 2005, ac Abertawe drechodd Wrecsam.

O'r Fetch symudodd tm yr Elyrch i Stadiwm Liberty, ac ers hynny mae'r Fetch wedi mynd 'i ben iddo.

Gwynt y mr

Mae chwyn yn tyfu yno, dyw'r gwair ddim wedi ei dorri ac mae'n olygfa druenus.

Beti a Gwilym Owen
Mae gan Beti a Gwilym Owen atgofion melys o'r maes

Ond mae gan un cwpl atgofion melys oherwydd yno y dechreuodd perthynas Beti a Gwilym Owen.

"Fi'n cofio dod ar y bws o Langyfelach, cerdded i lawr drwy Abertawe a sefyll ar y North Bank," meddai Mrs Owen.

"Pan nad oeddwn i'n teimlo'n rhy dda o'dd Mam yn dweud wrtho i am beidio mynd lawr yno.

"Ond ateb Dad oedd bod gwynt y mr ar Y Fetch."

"O'dd hi byth yn bwrw glaw ar Y Fetch," meddai Mr Owen.

Cyngor llawn

Y Vetch
Y gobaith ydi y bydd y safle yn cael ei ddatblygu

Mae pobl leol wedi bod yn cyfarfod 'r cyngor a mynegi eu barn am ddyfodol y safle.

Fe fydd y cynlluniau gerbron y cyngor llawn o fewn mis ac mae disgwyl i'r cynlluniau dderbyn sl bendith.

"Mae'n golygu codi 120 o dai, dau, tri a phedwar llawr," meddai'r Cynghorydd Huw Rees.

"Fe fydd 'na neuadd gymuned a pharc i'r plant chwarae."

Does dim sicrwydd y bydd datblygwyr yn achub y cyfle i wneud y gwaith - dim ond amser a ddengys.
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^