BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 21 Mai 2008, 05:56 GMT 06:56 UK
Prifathrawon yn pwyso am arian
Plant yn chwarae
Dysgu drwy chwarae ydi sail y cynllun newydd

Fe fydd prifathrawon led led Cymru yn ceisio dwyn perswd fod angen i Lywodraeth y Cynulliad roi mwy o arian ar gyfer cynllun newydd i addysgu plant cynradd.

Dywed y prifathrawon nad os digon o gyllid ar gyfer y newidiadau ar gyfer y cynllun Cyfnod Sylfaen, sy'n rhoi pwyslais ar ddysgu wrth chwarae ar gyfer plant rhwng tair a saith oed.

Fe fydd aelodau'r NAHT yn lobio aelodau'r cynulliad am 10am ddydd Mercher.

Yn ddiweddar cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Jane Hutt, y byddai'r cynllun yn derbyn 5 miliwn yn ychwanegol.

Bydd y cynllun, sydd eisoes wedi ei arbrofi mewn rhai ysgolion, yn cael ei gyflwyno i weddill ysgolion Cymru o ddechrau mis Medi.

Pryder undeb y prifathrawon, yr NAHT, yw y bydd angen mwy o athrawon ar gyfer y cynllun ond nad yw'r arian ar gael.

Methu recriwtio

Bydd y Cynllun Cyfnod Sylfaen yn gofyn bod un aelod o staff i bob wyth disgybl.

Dywedodd Iwan Guy, o NAHT, fod yna bryder mawr ymhlith ei aelodau.

"Dyw ysgolion ddim yn gwybod faint o arian y byddwn yn ei gael ac felly allwn ni ddim recriwtio staff," meddai.

Yn l Mr Guy mae angen 10 miliwn yn ychwanegol, ond dywedodd nad oedd neb yn gwybod go iawn be fyddai cost y cynllun newydd.

"Mae'r 5 miliwn ychwanegol (gafodd ei gyhoeddi fis diwetha) ar gyfer yr ysgolion pilot.

"Fydd o ddim yn effeithio ar bob ysgol.

"Dydi e ddim chwaith yn arian newydd, felly mae'n rhaid gofyn y cwestiwn i ba ran o'r gyllideb addysg fydd yr arian yn cael ei gymryd."

Yn wreiddiol, cafodd 107 miliwn ei neilltuo ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth y Cynulliad.HEFYD
5m yn fwy at addysg gynradd
07 Mai 08 |  Newyddion
Addysg: Cyfadde prinder arian
29 Ebr 08 |  Newyddion
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion
'Miloedd' o swyddi gofal plant
29 Awst 07 |  Newyddion
Etholiad: Addysg yn bwnc trafod
25 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^