BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Mai 2008, 11:55 GMT 12:55 UK
Maes awyr: Her gyfreithiol
Maes Awyr Llanbedr
Caiff y maes awyr ei roi ar les am 125 mlynedd

Mae'r broses wedi dechrau i geisio sicrhau adolygiad barnwrol o benderfyniad y llywodraeth i roi tir ar les ar gyfer maes awyr masnachol yng Ngwynedd.

Mae Alun Pugh, cyn-Weinidog Diwylliant Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd bellach yn Gyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, o'r farn y byddai'r maes awyr yn Llanbedr ger Harlech yn cael effaith andwyol ar Barc Cenedlaethol Eryri.

Mae Mr Pugh yn dweud nad yw Llywodraeth y Cynulliad wedi dangos eu bod wedi cwrdd gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud 'r cytundeb.

Mae Cymdeithas Eryri wedi ysgrifennu at Lywodraeth y Cynulliad yn amlinellu eu dadleuon dros gael adolygiad barnwrol.

Mae'r tair cymdeithas parc cenedlaethol yng Nghymru wedi uno yn erbyn y cais i ddatblygu'r maes awyr.

Deddf amgylchedd

Mae Cymdeithas Eryri, Cymdeithas Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyfeillion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dweud y bydd y maes awyr yn andwyol i amgylchedd ac economi Eryri.

Yn ychwanegol at yr amodau cynllunio arferol mae'n rhaid i weinidogion a chyrff datblygu eraill o fewn parc cenedlaethol gyrraedd gofynion Adran 62 Deddf Amgylchedd.

Mae'r llain lanio ar hen safle'r Llu Awyr yn Llanbedr yn filltir a hanner o hyd.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cwblhau cytundeb les i'r safle ar gyfer defnydd masnachol gyda chwmni Kemble Air Service, cytundeb 125 mlynedd.

Ond mai Kemble Air Services yn mynnu y bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen.

"Does dim perygl y byddwn yn tynnu allan oherwydd bygythiad gan gorff anetholedig" meddai David Young o Kemble Air Services.

Dywedodd Mr Pugh am yr adolygiad barnwrol: "Dydi hyn ddim yn rhywbeth mae Cymdeithas Eryri am ei wneud ar chwarae bach.

"Mae'n broses ddrud a hir ond dyma'r opsiwn olaf."

Yn l Mr Young fe fydd rhwng 30 a 40 o swyddi yn cael eu creu drwy logi'r unedau ar y safle.

Creu gwaith

Does 'na ddim trwydded i gludo teithwyr o'r maes awyr, cynllun drud allai ddatblygu yn yr hir dymor yn l Mr Young.

"Yn sicr fydd na ddim awyrennau yn gadael Llanbedr ac yn hedfan drwy'r mynyddoedd drwy'r amser," ychwanegodd.

Mae cynghorydd sir Llanbedr, Evie Morgan Jones, yn dweud bod pobl sy'n byw yn Eryri yn croesawu'r maes awyr ac y bydd yn rhoi cyfle i greu gwaith yn yr ardal.

Roedd 150 o bobl yn cael eu cyflogi yno cyn i waith y Llu Awyr ddod i ben yno yn 2004 ar l 70 mlynedd.

"Er ein bod o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, mae pobl am greu bywoliaeth," meddai.

"Mae'r bobl am fyw yma."

Ac mae dros 400 o enwau wedi eu casglu ar ddeiseb yn cefnogi'r maes awyr.

Dywed Gwynli Jones ei fod o ac eraill wedi casglu'r enwau mewn diwrnod.

"Mae'n ddigalon gweld plant yn gadael Ysgol Ardudwy heb with i fynd iddo.

"Os daw rhywbeth bach o'r maes awyr yma - yna mae yna obaith am fwy o waith."HEFYD
Maes awyr: 'Gohiriwch drafod'
14 Ebr 08 |  Newyddion
Dyfodol newydd i hen faes awyr
27 Chwef 08 |  Newyddion
Maes awyr ar werth
06 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^