BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 16 Mai 2008, 16:52 GMT 17:52 UK
Maes Prifwyl: 10,000 o ddifrod
Pafiliwn ar y Maes yn Sir y Fflint
Eisteddfod: 'Lleiafrif bach yn rhwystro gwaith da'

Mae fandaliaid wedi achosi 10,000 o ddifrod ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd.

"Fe gafodd 200 metr o baneli ffensio yng Ngerddi Pontcanna eu difrodi ynghynt yr wythnos hon," meddai Steve Edwards ar ran Cyngor Caerdydd.

Roedd y fandaliaeth nos Lun a nos Fawrth.

Mae'r Eisteddfod wedi dweud fod yr hyn ddigwyddodd yn siomedig.

Eisoes mae gweithwyr wedi bod yn paratoi'r safle fydd yn golygu 6.5 miliwn ychwanegol at economi de Cymru.

Fe fydd y Brifwyl rhwng Awst 1 ac Awst 9.

Dywedodd y cyfarwyddwr technegol Alan Gwynant: Rydan ni'n siomedig iawn bod lleiafrif bach yn rhwystro'r holl waith da.

"Mae'r ymateb i'r Brifwyl yng Nghaerdydd wedi bod yn arbennig a phobl wedi codi mwy na 300,000."

Mae disgwyl y bydd mwy na 160,000 yn mynd i'r Eisteddfod.

O fewn wythnosau fe fydd ffensys yn amgylchynu'r safle y tu l i Glwb Criced Morgannwg a Gerddi Sophia.

Pum milltir

Wedyn fe fydd rhaid gosod mwy na phum milltir o geblau trydan a thair milltir o bibellau dŵr.

Fe fydd y pafiliwn pinc a 300 o unedau eraill yn cael eu codi o fewn wythnosau.

Pan fydd yr Eisteddfod yn dod i ben fe fydd Cyngor Caerdydd yn datblygu'r safle, yn creu naw maes criced.

Fe fydd y gwaith yn dechrau ym mis Medi ac yn dod i ben erbyn gwanwyn 2009.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^