BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2008, 14:24 GMT 15:24 UK
Hwb o 8 miliwn i economi dinas

Pafiliwn ar y Maes yn Sir y Fflint
Fe fydd y Pafiliwn yn ganolog i'r Maes

Mae disgwyl i Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch ddenu 8 miliwn i economi'r ddinas.

Dyna'r darogan wrth i'r paratoadau olaf gael eu gwneud ar Faes yr Eisteddfod yng nghanol Caerdydd.

Mae 'na anogaeth hefyd ar i'r ymwelwyr ystyried yr amgylchedd a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu'r gwasanaeth parcio a theithio.

Dyma fydd ymweliad cyntaf y brifwyl Chaerdydd ers 30 mlynedd.

"Y tro yma rydan ni yng nghanol y brifddinas, o fewn cyrraedd hawdd at orsafoedd trn a bws, gwasanaethau parcio a theithio a thraciau beic," meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Elfed Roberts.

"Mi fyddwn ni yn hoffi gweld, ble'n mae hynny yn bosibl, ymwelwyr yn gadael eu ceir gartref neu yn defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio fydd ar gael."

Ymweld 'r brifddinas

Mae Cyngor Caerdydd yn trefnu gwasanaeth parcio a theithio ar gost o 3 y dydd fydd yn mynd yn syth at y maes.

"Fe fydd y ddarpariaeth ar gyfer pawb sy'n teithio o bob cwr o Gymru a thu hwnt i'r Eisteddfod," meddai'r Cynghorydd Delme Bowen, Aelod o Fwrdd Cyngor Caerdydd sydd chyfrifoldeb am drafnidiaeth.

Heol y Frenhines, Caerdydd
Mae disgwyl i Gaerdydd elwa o ymweliad yr Eisteddfod

"Rydym am annog ymwelwyr Chaerdydd yn ystod yr wythnos."

Ychwanegodd bod y dull o barcio a theithio ar fws i'r Maes yn lleddfu tagfeydd yng nghanol y ddinas.

Gan fod yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yng nghanol y ddinas mae disgwyl i westai, tafarndai a bwytai Caerdydd elwa.

"Ond i ni gael tywydd braf rwy'n hyderus y bydd yr Eisteddfod yn cyfrannu hyd at 8 miliwn tuag at yr economi leol," ychwanegodd Mr Roberts.

"Mae'r Eisteddfod yn cynnig cyfle arbennig i bobl ar draws Cymru i ymweld 'r brifddinas, a'r gobaith yw y bydden nhw'n ymweld 'r ddinas unwaith eto yn y dyfodol," meddai Paul William, Rheolwr Canol Dinas Caerdydd.

Mae 'na amrywiaeth o stondinau masnachol yn galluogi ymwelwyr i brynu'u hanrhegion, stondinau'n gwerthu gemwaith, lluniau, CDs, cardiau a chrefft ar y Maes.

Fe fydd 'na ddau fwyty ac 18 uned bwyd cyflym, yn cynnig bwyd o ansawdd ar gael.

Mae pafiliwn gwyddoniaeth a thechnoleg, pafiliwn dawns, lle celf a gweithgareddau amrywiol ar y maes chwaraeon hefyd ar y Maes.

Maes criced

Cafodd y Maes, ar Gaeau Pontcanna, ei drosglwyddo ym mis Mai i ofal yr Eisteddfod gan y Cyngor.

Ond wedi ymweliad yr Eisteddfod fe fydd y maes yn cael ei drawsnewid ac fe fydd yn cynnwys naw maes criced.

Dros yr wythnosau diwethaf mae'r maes, y tu l i Glwb Criced Morgannwg a Gerddi Sophia yng nghanol y ddinas, wedi cael eu trawsnewid.

Gorsaf bysiau Caerdydd
Mae 'na anogaeth i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn y ddinas

Ymhlith y gwaith oedd ei angen roedd rhaid gosod dros bum milltir o geblau trydan a thair milltir o bibellau dŵr.

Mae'r pafiliwn pinc a 300 o unedau eraill hefyd wedi cael eu codi hefyd dros yr wythnosau diwethaf.

"Mae'r ymateb tuag at yr Eisteddfod drwy Gaerdydd wedi bod yn anhygoel gyda dros 300,000 wedi cael ei godi gan wirfoddolwyr tuag at y gost o gynnal y digwyddiad," meddai Alan Gwynant, Cyfarwyddwr Technegol yr Eisteddfod.

"Mae'r ddinas i gyd yn mynd i elwa o'r profiad a fydd yn cynnig diwrnod o fwynhad i'r teulu cyfan ac yn gadael gwaddol i'r brifddinas."

Unwaith y bydd yr Eisteddfod wedi dod i ben fe fydd Cyngor Caerdydd yn mynd ati i sicrhau bod y safle yn cael ei ddatblygu a hynny i safon well nag yr oedd cyn y brifwyl.

Fe fydd y gwaith ar y meysydd criced yn cychwyn ym mis Medi.

Mae disgwyl iddyn nhw fod wedi eu cwblhau erbyn gwanwyn 2009.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^