BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Mai 2008, 10:38 GMT 11:38 UK
Moderneiddio ein llyfrgelloedd
Llyfrgell
Fe fydd yr arin yn moderneiddio ac yn ehangu darpariaeth llyfrgelloedd

Caiff llyfrgelloedd ar draws Cymru eu moderneiddio o dan gynllun dros y tair blynedd nesaf.

Cynllun Llywodraeth y Cynulliad ydi Llyfrgelloedd am Oes.

Y bwriad ydi gwella'r adnoddau mewn dros 20% o lyfrgelloedd sydd ar agor o leiaf 10 awr yr wythnos erbyn 2011.

Rhodri Glyn Thomas, Gweinidog Treftadaeth Cymru, fydd yn lansio'r cynllun ddydd Iau wrth iddo ail agor Llyfrgell Y Rhos, Rhosllannerchrugog ger Wrecsam.

Mae'r cynllun £10.5 biliwn yn adeiladu ar waith sydd eisoes yn mynd ymlaen i sicrhau bod y profiad cyflawn o ddefnyddio llyfrgelloedd lleol yn gweddu i'r bywyd cyfoes a newidiadau yn anghenion pobl.

Dywed Mr Thomas y bydd hyn yn creu "rhwydwaith o lyfrgelloedd ar gyfer yr 21ain Ganrif".

"Mae llyfrgelloedd yn cyfoethogi bywydau pobl o bob oedran yng Nghymru felly mae'n bwysig i ni ofalu am y rhwydwaith a gwneud y buddsoddiad cywir mewn cyfleusterau, datblygiad staff a marchnata i gadw llyfrgelloedd yn ddiddorol, yn berthnasol ac yn hygyrch," meddai Mr Thomas.

Moderneiddio

"Mae'r rhaglen hon yn cynnig fframwaith i Lywodraeth y Cynulliad, awdurdodau lleol a phob math o lyfrgelloedd ledled Cymru ddod ynghyd i greu rhwydwaith lyfrgelloedd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif."

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad bod y cynllun tair blynedd wedi ei anelu at foderneiddio'r ffordd o fyw a'r newid mae pobl ei angen.

Mae'r cynllun yn cynnwys gwella'r ddarpariaeth gwe mewn llyfrgelloedd, cyflwyno darpariaeth di-wfr a chaniatŠu i bobl chwilio am lyfrau drwy'r system chwilio modern.

Llyfrgell Wrecsam
Mae mwy na dim ond llyfrau ar gael mewn llyfrgelloedd

Yn ychwanegol mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn datblygu llyfrgell ar-lein "rhithwir".

Fe fydd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd lleol a mynediad i bapurau newydd a llyfrau cyfeiriadol.

Dymuniad Llywodraeth y Cynulliad ydi i fwy o bobl ddefnyddio'r llyfrgell leol ac i lyfrgelloedd wneud pethau yn haws i aelodau fenthyca o lefydd eraill.

Caiff hyfforddiant ei gynnig hefyd i ehangu sgiliau'r staff.

Mae Llyfrgell a Chanolfan Gelf Wrecsam yn denu rhwng 1,000 a 1,200 o ymwelwyr bob dydd.

Mae cyhoeddiad y llywodraeth wedi cael ei groesawu gan ddefnyddwyr yno.

"Dwi ddim yn gweld yn dda iawn ac felly yn defnyddio nifer o'r llyfrau siarad," meddai Henry Irish, 77 oed o Frychdyn, Sir y Fflint.

"Mae'r dewis yma yn wych.

"Heb lyfrgell fe fyddwn i'n diodde ac felly i wario mwy ar ddiwygio'r lle, mae'n newyddion da iawn."

'Gwerthfawr'

Dywedodd Ken Lacey, 74 oed o Wrecsam ei fod yn defnyddio'r llyfrgell yn benna ar gyfer mynediad i'r we.

"Dwi'n 'nabod nifer sy'n gwneud yr un peth.

"Mae'n syniad gwych i wario mwy o arian gan fod llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr."

Mae Paula Cunniffe o Wrecsam yn ddefnyddiwr cyson o'r llyfrgell.

"Dwi'n dod yma weithiau bob wythnos ar gyfer llyfrau.

"Mae gwario arian yn newyddion da iawn."

Mae Llyfrgell y Rhos wedi cael gweddnewidiad yn ddiweddar gyda gwell golau a silffoedd newydd, darpariaeth ar gyfer yr anabl a lle newid babanod, mwy o lyfrau a DVDs ar Űl buddsoddiad gan y llywodraeth y llynedd o £100,000.HEFYD
£2.5 miliwn i lyfrgelloedd
18 Maw 08 |  Newyddion
Dewis dwy dre i hybu darllen
06 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^