BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Mai 2008, 07:08 GMT 08:08 UK
Hyrwyddo bwydo o'r fron
Bwydo o'r Fron
Un o'r penderfyniadau mwya ydi sut i fwydo'r plentyn

Codi ymwybyddiaeth am fanteision bwydo o'r fron ydi bwriad wythnos arbennig sy'n cychwyn ddydd Llun.

Ymgyrch gan Lywodraeth y Cynulliad ydi hwn gyda'r nod o annog mwy o famau ifanc i ystyried bwydo o'r fron.

Yn l ystadegau, y nhw sy'n llai tebygol o ddewis bwydo o'r fron.

Un sy'n cefnogi'r ymgyrch ydi'r gantores Charlotte Church roddodd enedigaeth i'w merch Ruby Megan ym mis Medi.

Fe fydd Charlotte yn lansio'r wythnos yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ddydd Llun.

Mae bron i 3,000 o fabanod yn cael eu geni yng Nghymru bob mis yn l ffigyrau Swyddfa'r Ystadegau.

Yn l yr ystadegau mae 42% o famau Cymru dan 20 oed yn bwydo o'r fron o'i gymharu 76% o rai sydd dros 30 oed.

Un o'r penderfyniadau pwysicaf sydd gan rieni newydd yw sut i fwydo'u plentyn, y botel neu'r fron.

"Mae'n rhad, mae'n hawdd," meddai Rhiannon Rowlands, un o bencampwyr Wythnos Bwydo o'r Fron.

Manteision

"Ar l gweithio tuag at e, does dim rhaid golchi poteli, dim rhaid prynu fformiwla, berwi tegell, dim ffwdan dim ond bwydo.

"Mae hi'n dal i ddeffro dwy neu dair gwaith y nos a sai moyn mynd i neud potel am 2 o'r gloch neu 4 o'r gloch y bore."

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn sicr o fanteision bwydo o'r fron.

Mamau yn bwydo o'r fron
Mae nifer yn credu bod bwydo o'r fron yn llesol i'r plentyn

Yn l ymchwil ganddyn nhw mae babanod sydd wedi'u magu yn y dull traddodiadol yn llai tebygol o ddatblygu clefyd y siwgr, alergeddau neu afiechydon y bol, y fron neu'r glust.

Mae bwydo o'r fron hefyd wrth gwrs yn rhatach ac yn fwy cyfleus.

Mae Rhiannon Rowlands yn fam i Olivia sy'n ddwy a Benjamin sy'n saith mis oed.

"Roedd profiad Olivia yn hawdd ond roedd problemau gyda Benjamin ond wedi gweithio drwyddo a dyma oedden ni moyn wneud.

"Doedd o ddim yn hawdd gyda Benjamin ond wedi dyfalbarhau a dyw Benjamin ddim yn hoffi'r botel.

"Trio ac os nad ych chi'n hapus a ddim yn gweithio ar l dau fis yna chi'n gwybod, chi wedi trio'r gorau i'ch babi."

Rhoi cyfle

Mae Lorna Tinsley yn swyddog gyda Choleg Brenhinol y Bydwragedd yng Nghymru ac mae hi'n cefnogi'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am y manteision.

"Does dim digon o help i'r mamau na'r tadau ac mae angen y cyngor iawn gyntaf.

"Siarad gyda'r mamau sydd wedi ac wedi ceisio bron fwydro.

"Mae'n broblem hyder dwi'n credu fod llai o famau ifanc yn bwydo o'r fron ond gyda Charlotte Church yn cefnogi dwi'n gobeithio yn arwain y ffordd.

"Ond i'r mamau i gyd dim ond rhoi cyfle ac mae 'na ddigon o gymorth ar gael ac os nad yw'n gweithio, dim ots ond i chi wedi rhoi siawns."

Cyngor y fam a'r fydwraig felly yw bod yn ymwybodol o'r manteision ac yn barod i roi cynnig ar fwydo o'r fron.HEFYD
Bwydo o'r fron: Galw i annog mamau
23 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^