BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Mai 2008, 11:14 GMT 12:14 UK
Guto i gydweithio Boris
Guto Harri
Her newydd i Guto Harri

Mae cyn-ohebydd gwleidyddol y BBC wedi cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Cyfathrebu Maer newydd Llundain.

Dywedodd y byddai'n gweithio yn Neuadd y Ddinas yn Llundain i Boris Johnson.

Fe adawodd Guto, 41 oed, y gorfforaeth yn gynharach eleni i weithio fel ymgynghorydd cwmni cysylltiadau cyhoeddus Fleishman Hillard.

Wythnos yn l fe gollodd Ken Livingstone etholiad Maer Llundain ar l wyth mlynedd wrth y llyw.

Cafodd bron 140,000 o bleidleisiau yn llai na'r enillydd.

"Dwi eisoes wedi bod mewn cyfarfod gyda Boris a Maer Bloomberg o Efrog Newydd," meddai Guto wrth BBC Cymru.

'Lleihau trosedd'

"Fe glywodd Boris sylwadau'r Maer am leihau trosedd a chreu cysylltiad cryfach rhwng swydd y Maer 'r cyhoedd."

Dywedodd Guto ei fod wedi siarad Boris Johnson cyn yr etholiad.

"Fe ofynnodd i mi a oedd gen i ddiddordeb i gael gwaith gyda fe ac fe gysylltodd fi ar l iddo gael ei ethol.

"Roedd rhaid i mi fynd wynebu panel adolygu annibynnol yn Neuadd y Ddinas ond wedyn fe wnes i ymddiswyddo o'r swydd gyda Fleishman nos Iau."

Dywedodd y byddai'r swydd newydd yn "ddiddorol".

"Dydi'r cyfleoedd yma ddim yn codi yn aml iawn, does 'na ddim newid wedi bod yn y llywodraeth yn Llundain ers wyth mlynedd ac os ydi Boris Johnson wedi llwyddo i berswadio pobl o bob cefndir yn Llundain i'w ethol yna roedd hi'n gyfle rhy dda i'w wrthod," meddai.

"Nid rheoli Boris ydi'r nod. Dwi'n gweld y rl fel un o hwyluso gwaith Boris wrth iddo gysylltu chymaint o bobl ac sy'n bosib er mwyn iddo allu cyflwyno ei syniadau, ei addewidion ar ysfa sydd ganddo i wrth fynd ati i gwblhau'r gwaith.

"Mae'n rhaid i'r ddau ohonom ymddiried yn ein gilydd.

"Rwy'n ymddiried ynddo fel y person sydd wedi llwyddo i gael ei ethol, ac mae e'n ymddiried ynddo i fel rhywun nad sy'n dilyn unrhyw agenda personol."

Cyfrannwr cyson

Pan oedd yn y BBC bu Guto, sy'n enedigol o Gaerdydd, yn brif ohebydd gwleidyddol Newyddion Chwech y BBC ac yn ohebydd busnes yng ngogledd America yn ystod 2005.

Am chwe mis bu'n ohebydd Rhufain i'r BBC ac mae wedi bod yn gyfrannwr cyson i Newyddion BBC Cymru ar S4C ac i wasanaeth newyddion Radio Cymru.

Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1966 a'i addysgu yn Ysgol Gynradd Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari.

Graddiodd o Goleg y Frenhines, Rhydychen, mewn Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg cyn dilyn cwrs l-raddedig mewn newyddiaduraeth yng Nghaerdydd.HEFYD
'Her newydd' i ohebydd gwleidyddol
16 Chwef 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^